poniedziałek, 25 Październik 2021

Ważniejsze dla kierowców zmiany wynikające z ustawy deregulacyjnej (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020r....

I. Brak konieczności posiadania prawa jazdy - zmiana treści art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym W efekcie zmienionej treść pkt...

Ponowne przedłużenie ważności Zaświadczeń ADR

Polska 9 listopada 2020r. podpisała Umowę wielostronną M330, która przedłuża ważność świadectw szkolenia kierowców (Zaświadczeń ADR) do 28.02.2021 (dla uprawnień, których ważność skończyła się...

Nowe uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w czasie epidemii

W związku z Zarządzeniem  nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji,...

Zasługujesz na to, aby bezpiecznie wrócić do domu!

Zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, konieczność przestrzegania przez kierowców limitu 50 km/h na godzinę w obszarze zabudowanym, a także uświadomienie...

Deregulacje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Pierwsza istotna dla kierowców zmiana wejdzie w życie 4 października 2020r. 3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana...

Ważne zmiany dla kierowców zawodowych od 20.08.2020r.

31 lipca 2020r. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054  ( L 249) które zmieniło ważne dla kierowców zawodowych rozporządzenia:

Zmiany od 16.05.2020r.

W dniu 16 maja 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych...

Wydłużony termin na rejestrację niektórych pojazdów

Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o...

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz.695), wprowadzone zostało...

Ważny komunikat dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wejścia...

Popularne

Wydarzenia