Podziel się

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Zapraszamy na warsztaty

Tylko 225,00 zł

Coroczne, obligatoryjne, 3-dniowe

Termin

22 listopada 2019 w godz. 16-20
23 listopada 2019 w godz. 8-16
29 listopada 2019 w godz. 16-20

Cel

Egzaminator jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, które mają na celu aktualizację oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Marszałek województwa dokonuje skreślenia egzaminatora z ewidencji, w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo (w roku ubiegłym) w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

Cena  

  • 450,00 zł  225,00 zł

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Smutna 28

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 313
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
Smutna 28, 91-729 Łódź

BGK Oddział Łódź
83 1130 1163 0014 7158 3320 0001

Serdecznie zapraszamy


Program

Program warsztatów zatwierdzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego – Pobierz program

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami,
Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Skomentuj

komentarze