Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Termin

19 listopada 2021 r. w godz. 16-20 (online)
20 listopada 2021 r. w godz. 8-16
26 listopada 2021 r. w godz. 16-20 (online)

Cel

Egzaminator jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, które mają na celu aktualizację oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Marszałek województwa dokonuje skreślenia egzaminatora z ewidencji, w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo (w roku ubiegłym) w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

Cena  

  •  250,00 zł

Miejsce

W zależności od zapotrzebowania zajęcia praktyczne w sobotę 20.11.2021 r. odbędą się w WORD w Łodzi/ OT w Piotrkowie Trybunalskim/ OT w Skierniewicach/ OT w Sieradzu.

Program warsztatów –  do pobrania

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami,
Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.