poniedziałek, 10 Sierpień 2020
Strona główna Nasz zespół

Nasz zespół

Oddział Szkoleń i BRD

Ul. Nowy Józefów 52, pok. 214

695 141 900

(42) 678 61 11

szkolenia@word.lodz.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Szkolenia dla kierowców w WORD w Łodzi

DLA TRANSPORTU

SZKOLENIA

SZKOLENIE OKRESOWE

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

OBSŁUGA TACHOGRAFU

CZAS PRACY

ADR

Szkolenie redukujące punkty karne - WORD w Łodzi

PUNKTY KARNE?

6 GODZIN SZKOLENIA

6 PUNKTÓW KARNYCH MNIEJ

Szkolenia WORD w Łodzi

zawodowy

KAŻDY KIEROWCA SIĘ SZKOLI

OFERTA SZKOLEŃ

Oddział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Łodzi to siedmioosobowy zespół szkoleniowców i specjalistów ds. współpracy z organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jakość i zadowolenie naszych klientów.

Współpracujemy również z wieloma innymi wykładowcami, którzy specjalizują się w dziedzinie wiedzy związanej z prowadzoną przez nas działalnością. Dbamy o to, by organizowane przez nas kursy i szkolenia spełniały najwyższe standardy jakości, a przede wszystkim były w zgodzie z oczekiwaniami naszych klientów.

Wspólnie realizujemy jeden z podstawowych celów WORD w Łodzi, jakim jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dowiedz się więcej – O nas.

 

Grzegorz Próchniewicz – kierownik Oddziału Szkoleń i BRD

– mgr inż. mechanik

 Ma umiejętność przekazywania nawet bardzo specjalistycznej wiedzy z lekkością
i humorem. Prowadząc szkolenia zawsze dba o dobrą atmosferę w grupie.

Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Łódzkiej o specjalności „Samochody i ciągniki” oraz Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Logistyką”. Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. B,C,D oraz uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii: A,B,C,D,E,T.

Jako wykładowca wykorzystuje bogate doświadczenie zawodowe związane z procesem szkolenia i egzaminowania kierowców. Prowadzi m.in. zajęcia na kursach dokształcających dla kierowców zawodowych, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu towarów niebezpiecznych. Ukończył kurs doskonalenia techniki jazdy oraz jazdy defensywnej.

 

Andrzej Kawczyński – Wykładowca i Organizator Szkoleń

– inż. mechanik

Bliskie są mu wszelkie zagadnienia techniczne. Na jego zajęciach można zdobyć wiedzę nie tylko o przepisach, bezpieczeństwie czy odpowiednim zachowaniu kierowcy, ale także o budowie sprzęgła, czy silnika.

Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Łódzkiej o specjalności „Samochody i ciągniki”. Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy i instruktora techniki jazdy, a także uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii: A,B,C,D,E,T.

Jest wykładowcą m.in. na kursach dokształcających dla kierowców zawodowych, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu techniki jazdy, eco-drivingu oraz jazdy defensywnej.

 

Andrzej Warycha – Wykładowca i Organizator Szkoleń

– mgr inż. mechanik

Wśród osób szkolonych słynie z tego, że jest niezwykle kompetentny, rzetelny, choć wymagający. Połączenie tych cech daje możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i najlepszych umiejętności. Frekwencja i poziom koncentracji uwagi na prowadzonych przez niego kursach są zawsze wysokie.

Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Łódzkiej o specjalności „Samochody i ciągniki”, a także podyplomowe studia „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe” – specjalność „Technika samochodowa” w Wojskowej Akademii Technicznej i na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie na Politechnice Łódzkiej i Podyplomowe Studia w zakresie Informatyki. Ukończył również specjalistyczne szkolenie w zakresie rekonstrukcji wypadów drogowych w Wojskowej Akademii Technicznej i na Politechnice Warszawskiej.

Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy i instruktora doskonalenia techniki jazdy, a także uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii: A,B,C,D,E,T.

Jest wykładowcą m.in. na kursach dokształcających dla kierowców zawodowych, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Specjalizuje się w interpretacji przepisów oraz w szkoleniach z zakresu techniki jazdy.

 

Marek Dzimiński – Specjalista ds. organizacji szkoleń

– mgr ekonomii

Rowerzysta, któremu nie straszne są nawet pochmurne, zimne czy deszczowe dni.

Ukończył kierunek Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.

Prowadzi zajęcia z zakresu prawa finansowego i podatkowego dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

Grzegorz Kordysiewicz

– Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Wykładowcy, z którymi współpracujemy:

 

Tadeusz Jędrasik

– specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Jako Policjant prowadzi zajęcia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób kierujących ruchem drogowym. Uświadamia kierowców o zagrożeniach na drodze oraz o bezpiecznych zachowaniach i robi to z zaangażowaniem i pasją.

 

Izolda Szkopińska

– specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Prowadzi wykłady na kursach reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców naruszających przepisy. Przedstawia skutki wypadków drogowych oraz czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Marek Zalewski

– inż. mechanik o specjalności mechanika maszyny i urządzenia energetyczne

Jest nauczycielem dyplomowanym, Starszym Ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i posiada bogate doświadczenie szkoleniowe.

Prowadzi zajęcia z metodyki i dydaktyki nauczania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 

Wanda Chyrczakowska – Wilanska

– mgr pedagogiki

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie kształtowania umiejętności skutecznego nauczania w szkolnictwie zawodowym, studia podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Studium Edukatorów Kształcenia Zawodowego.

Prowadzi zajęcia z metodyki i dydaktyki nauczania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 

Sylwia Baran

– mgr psychologii

Specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Dawid Szatkowski

– mgr pedagogiki, ratownik medyczny

Jest dyplomowanym ratownikiem medycznym i szkoleniowcem z zakresu ratownictwa. Prowadzi zajęcia dla kierowców zawodowych z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Anna Wota

– mgr prawa

Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu i organizacji pracy szkoły nauki jazdy wykorzystuje w prowadzeniu zajęć z organizacji pracy ośrodka szkolenia kierowców na kursach dla kandydatów na instruktorów.