Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Zapraszamy

1100 zł dla kategorii B

1950 zł dla kategorii C lub D

Ceny promocyjne dla dwóch kategorii


Dostępne terminy

 • Terminy ustalane są na podstawie wpływających zgłoszeń

  Planowany najbliższy termin kursu:

  13 i 14 maja 2024 r.  – rozpoczęcie zajęć godz. 8.00

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Potrzebujesz terminu?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn. – pt., w godz. 7.30 – 15.30):
– (42) 678 61 11, 
695 141 900


Cel

Przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz zdobycie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożenia wartości pieniężnych, które jest wydawane przez starostę.

W czasie kursu poznasz granice, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Dowiesz się jakie ograniczenia i trudności związane są z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Adresaci

Do ukończenia kursu zobowiązani są m.in. kierowcy:

 • zespołów ratownictwa medycznego;
 • jednostek ratownictwa chemicznego;
 • straży gminnych (miejskich);
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań zakresu ratownictwa medycznego;
 • Służby Parku Narodowego;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań zakresu ratownictwa wodnego;

Kurs jest skierowany do:

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych zatrudnionych po 19 stycznia 2013 r.
 • kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne zatrudnionych po 19 stycznia 2014 r.

Cena  

 • 1100 zł dla kat. B prawa jazdy

 • 1950 zł dla kat. C lub D prawa jazdy

 • 2950 zł dla kat. B i C lub B i D prawa jazdy

Czas trwania

24 godziny (kategoria A prawa jazdy), w tym:

 • wykłady – 6 godziny
 • praktyka – 18 godzin
 • egzamin

14 godziny (kategoria B,C,D prawa jazdy), w tym:

 • wykłady – 6 godziny
 • praktyka – 8 godzin
 • egzamin

Kryteria

 • ukończone 21 lat;
 • posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy na płytach poślizgowych.

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

 1. Kurs podstawowy

Temat nr 1: Przepisy ruchu drogowego

 1. Wybrane definicje i pojęcia
 2. Zasady w ruchu drogowym
 3. Podstawowe manewry w ruchu drogowym
 4. Prawa i obowiązki kierującego pojazdem uprzywilejowanym oraz ułatwienia w ruchu drogowym dotyczące kierującego pojazdem uprzywilejowanym
 5. Taktyka jazdy pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 6. Ruch pojazdów w kolumnie

Temat nr 2: Psychologia transportu

 1. Wpływ percepcji na kierowanie pojazdem
 2. Wpływ osobowości na zachowania kierowcy na drodze
 3. Stres w pracy kierowcy
 4. Wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz zmęczenia na zachowanie i zdolność kierowania pojazdem

Temat nr 3: Problematyka wypadków drogowych

 1. Pojęcie zdarzenia drogowego
 2. Wypadki drogowe – przyczyny, ocena i zapobieganie
 3. Statystyka wypadków drogowych

Temat nr 4.1: Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A

 1. Przygotowanie pojazdu
 2. Jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania prawidłowej pozycji w trakcie jazdy po nierównym terenie
 3. Ogólne zasady techniki i taktyki jazdy motocyklem wykorzystywanym do jazdy po nawierzchni asfaltowej
 4. Hamowanie awaryjne na wprost
 5. Pokonywanie zakrętów
 6. Hamowanie awaryjne na zakręcie – umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego
 7. Jazda po torze szkoleniowym

Temat nr 4.2: Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E

 1. Ogólne zasady techniki i taktyki jazdy pojazdem
 2. Kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy
 3. Hamowanie na prostym odcinku toru szkoleniowego i na łuku
 4. Kierowanie pojazdem na prostym odcinku toru szkoleniowego i na łuku podczas pokonywania wyznaczonej trasy
 5. Wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej
 1. Kurs uzupełniający (dla osób rozszerzających uprawnienia)

– wybrane zagadnienia z kursu podstawowego

Podstawa prawna

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047) – art. 53 ust.1 pkt  4, 10c, 10d, 10e, 10f, 12.

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023 poz. 622) art. 106, art. 107 i art. 108 oraz art. 131 i 135b.

Rozporządzenie MTBiGM  w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. 2018 poz. 1392).

Regulamin

Regulamin obowiązujący uczestników szkoleń realizowanych przez WORD Łódź (ODTJ 001Ł) - do pobrania (1282 pobrania )