Interpretacja przepisów prawa o ruchu drogowym i przepisów związanych z transportem drogowym – opiniowanie zdarzeń i rozwiązań.

wypadek

Cel

Każde zdarzenie drogowe to strata czasu i wyższe koszty eksploatacji pojazdów.
Prawidłowa interpretacja przepisów pozwoli na uniknięcie zdarzeń drogowych, poprawi bezpieczeństwo pracowników na drodze oraz pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo.

W przypadku zaistniałych sytuacji oraz problemów interpretacyjnych dotyczących newralgicznych miejsc, właściwa opinia umożliwi określić zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy lub jego pracownika.

Znajomość i właściwe stosowanie przepisów związanych z transportem drogowym pozwoli na zmniejszenie kosztów wynikających z nakładanych kar administracyjnych lub grzywien w drodze postępowania mandatowego.

WORD w Łodzi przygotowuje na zlecenie osób prawnych opinie i interpretacje związane z przepisami Prawa o ruchu drogowym i przepisami związanymi z transportem drogowym.

Cena  

  • uzgadniana indywidualnie (uzależniona od pracochłonności opracowania).

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy