W dniu 21 czerwca 2023 r. odbędzie się podsumowanie cyklu 14 SZKOLEŃ Z DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY Z ELEMENTAMI PREWENCJI ALKOHOLOWEJ.

Po podsumowanie szkoleń przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi i zaprezentowaniu opinii ich uczestników o przydatności i celowości szkoleń zostanie przeszkolona kolejna grupa mieszkańców Województwa Łódzkiego.

Szkolenie prowadzone jest przez WORD w Łodzi i stanowi element promocji Województwa Łódzkiego.

Cele projektu:

 1. wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w skutek podniesienia umiejętności kierujących pojazdami oraz podniesienie świadomości zagrożeń;
 2. wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez wykazanie ograniczeń w przyczepności kół pojazdów do nawierzchni i ćwiczenie możliwych reakcji obronnych przy utracie przyczepności;
 3. wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wskazanie zagrożeń przy podstawowych manewrach na drodze takich jak: zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy i przejazd przez przejścia dla pieszych.
 4. wzrost świadomości rzeczywistymi zagrożeniami związanymi z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 5. wzrost wiedzy na temat konsekwencji prawnych i społecznych związanych z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu;

1. Szkolenie przeznaczone jest dla dwóch grup wiekowych:

• młodzi kierowcy – czyli osoby w wieku 18 -24 lata oraz

• seniorzy czyli osoby w wieku 60+

– zamieszkałych na terenie Województwa Łódzkiego.

2. Gdzie się można zapisać?

Zapisu na szkolenie można dokonać osobiście w biurach Ośrodka:

 • w Łodzi, ul Nowy Józefów 52, pok. 214
 • w Sieradzu, ul.3-go Maja 7, Biuro Obsługi Klienta – Szkolenia.

Zapisu można również dokonać przesyłając wypełnioną Kartę zgłoszenia. (skan, zdjęcie) na adres internetowy szkolenia@word.lodz.pl lub szkolenia@wordsieradz.pl

Po przesłaniu zgłoszenia proszę oczekiwać na otrzymanie imiennego ZAPROSZENIA. Otrzymanie Zaproszenia jest potwierdzeniem zapisu na szkolenie.

Wszelkie informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerami telefonu:

 • 695 141 900
 • 42 678 61 11
 • 43 822 62 68 wew. 36

3. Warunki uczestnictwa

 1. Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym umożliwiająca kierowanie pojazdem
  w warunkach specjalnych.
 1. Posiadanie prawo jazdy kategorii B.
 1. Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1 oraz zasad obowiązujących uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. (odtjsieradz.pl/wp-content/uploads/2019/09/regulamin-odtj.pdf)
 1. Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z symulatora dachowania. (odtjsieradz.pl/wp-content/uploads/2019/09/regulamin-odtj-symulator.pdf)
 1. Wypełnienie Karty zgłoszenia.
 1. Otrzymanie imiennego zaproszenia od WORD w Łodzi potwierdzającego uczestnictwo
  w szkoleniu.

5. Termin i miejsce szkolenia.

W grupie szkoleniowej będzie mogło uczestniczyć 15 osób. Zajęcia będą prowadzone w godzinach 8:00 -16:00. Termin szkolenia 21 czerwca 2023 r.

Szkolenie odbędzie się na obiekcie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1

6. Program szkolenia:

I. Uroczyste podsumowanie cyklu szkoleń – 0,5 godziny

1. Podsumowanie szkoleń przez organizatora.

2. Opinie uczestników o przydatności i celowości szkoleń.

3. Informacja o promocji Województwa Łódzkiego

II. Szkolenie teoretyczne dla nowej grupy– 2, 5 godziny

1. Wpływ alkoholu i substancji psychoaktywnych na kierowanie pojazdem -0,5 godziny

2. Odpowiedzialność prawna za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie

wskazującym na użycie alkoholu. Statystyki wypadkowości- 0,5 godziny

3. Działania obronne kierującego w czasie poślizgu nadsterownego i podsterownego – 1

godzina

4. Najważniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego- 0,5 godziny

III. Szkolenie praktyczne dla nowej grupy – 5 godzin

1. Czynności związane z przygotowaniem się do jazdy i ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy – 1

godzina

a) zajęcie prawidłowej pozycji kierującego w pojeździe

b) sposób ułożenia rąk na kierownicy oraz ustawienie lusterek

c) prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i zagłówków

d) pokaz na symulatorze dachowania i zderzenia

e) ćwiczenia sprawnościowe z alkogoglami.

2. Ćwiczenia pojazdem wyposażonym w troleje – 1 godzina

a) jazda po łuku torem bocznym

b) działanie obronne przy poślizgu tylnej osi.

3. Jazda po łuku drogi na śliskiej nawierzchni – płyta poślizgowa pierścieniowa -1 godzina

a) działanie sił bezwładności, prędkość bezpieczna

b) poślizg podsterowny i działania obronne kierowcy

c) hamowanie awaryjne z określeniem prędkości granicznej.

4. Jazda na śliskiej nawierzchni – płyta poślizgowa prostokątna- 1 godzina

a) ominięcie przeszkody

b) hamowanie awaryjne

c) hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody

d) poślizg nadsterowny i działania obronne (szarpak).

5.Jazda w ruchu drogowym -1 godzina

a) zachowanie w pobliżu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów

b) tor jazdy przez skrzyżowanie

Szkolenie jest promocją Województwa Łódzkiego