Karta zgłoszeniaSzkolenie dla dorosłych rowerzystów

Zapraszamy

50 zł za szkolenie

Bądź BEZPIECZNYM ROWERZYSTĄ

Cel

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w miejskim ruchu drogowym poprzez zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności.

W czasie szkolenia pokażemy Ci m.in.:

 • jak jeździć „kontrapasem”;
 • jak prawidłowo jeździ się po rondzie;
 • jak bezpiecznie zmieniać pasy na trzy- bądź czteropasmowej jezdni.

WORD w Łodzi, jako pierwsza instytucja w Polsce organizuje szkolenia dla dorosłych rowerzystów.

Szkolenia realizujemy w porozumieniu ze środowiskiem łódzkich rowerzystów skupionych w Fundacji Normalne Miasto FENOMEN.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach rowerowych odwiedź również naszą stronę:

http://www.rowery.word.lodz.pl/

Adresaci

 • Pasjonaci rowerowi;
 • Osoby podróżujące rowerem do szkoły, pracy itp.;
 • Osoby, które korzystają z roweru w ramach pracy;
 • Rowerzyści pragnący poznać swoje prawa i obowiązki w ruchu drogowym;
 • Wszyscy rowerzyści chcący zwiększyć swoją świadomość i poziom bezpieczeństwa na drodze;
 • Pracownicy korzystający z roweru w ramach swoich obowiązków służbowych;
 • Pracodawcy, którzy myślą o bezpieczeństwie swoich pracowników-rowerzystów.

Cena  

 • 50 zł za szkolenie

Czas trwania

godzin, w tym:

 • teoria – 2 godz. 15 min.
 • praktyka – 2 godz. 45 min.

Kryteria

 • Szkolenie przeznaczone dla osób pełnoletnich

Miejsce

Zajęcia odbywają się w ruchu miejskim oraz w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 lub w Miasteczku Ruchu Drogowego „MOTODROM MOSIR” (ul. Małachowskiego 9, w Parku R. Baden-Powella).

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

Część teoretyczna

 1. Test diagnostyczny z wiedzy o ruchu drogowym i ochronie środowiska;
 2. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie rowerów i rowerzystów;
 3. Ogólne zasady ruchu drogowego i pierwszeństwo przejazdu;
 4. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów;
 5. Ruch rowerów w kolumnie;
 6. Znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące rowerów;
 7. Nowoczesne  rozwiązania komunikacyjne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego rowerów;
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów. Przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów;
 9. Korzyści z ruchu rowerowego dla aglomeracji miejskich i środowiska naturalnego;
 10. Test końcowy z wiedzy o ruchu drogowym  i ochronie środowiska.

Część praktyczna

 1. Przygotowanie roweru i rowerzysty do udziału w ruchu drogowym;
 2. Jazda manewrowa w miasteczku ruchu drogowego – konkurs sprawnościowy, ALKO-gogle;
 3. System znakowania rowerów;
 4. Obsługa techniczna nowoczesnego roweru;
 5. Zagrożenia dla rowerzystów w ruchu drogowym  – jazda w ruchu drogowym;
 6. Omówienie przejazdu w ruchu drogowym i podsumowanie szkolenia.