Szkolenie powodujące zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Jedno szkolenie

1000,00 zł

6 punktów karnych mniej


Dostępne terminy:

Czerwiec

 • 03.06.2024 (poniedziałek), godz. 11.00, Piotrków Trybunalski, BRAK MIEJSC
 • 05.06.2024 (środa), godz. 9.00 – 17.00 Łódź, BRAK MIEJSC
 • 06.06.2024 (czwartek), godz. 8.15, Skierniewice
 • 08.06.2024 (sobota), godz. 8.00 – 16.00 – Łódź, BRAK MIEJSC
 • 08.06.2024 (sobota), godz. 8.00 – 16.00, Sieradz
 • 10.06.2024 (poniedziałek), godz. 11.30, Piotrków Trybunalski
 • 13.06.2024 (czwartek), godz. 8.45, Skierniewice
 • 15.06.2024 (sobota), godz. 8.00 – 16.00 – Łódź
 • 15.06.2024 (sobota), godz. 8.45, Skierniewice
 • 19.06.2024 (środa), godz. 9.00 – 17.00 – Łódź
 • 20.06.2024 (czwartek), godz. 8.15, Skierniewice
 • 22.06.2024 (sobota), godz. 8.00, Piotrków Trybunalski
 • 22.06.2024 (sobota), godz. 8.00 – 16.00, Sieradz
 • 29.06.2024 (sobota), godz. 8.00, Piotrków Trybunalski

Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz prawa jazdy w celu ich okazania

Zapisz sięformularz_on-line

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn. – pt., godz. 7.30 – 15.30)

 • Ośrodek w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
 • OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238
 • OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
 • OT w Skierniewicach – 519 498 453

Opłata 

 • 1 000 zł

Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć, w tytule podając „Szkolenie redukujące punkty karne” oraz nazwisko i imię uczestnika (jeżeli wpłata nie jest dokonywana z konta uczestnika).

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Cel

Uświadomienie kierującym skutków niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Szkolenie obejmuje:

1) 8 godzin wykładów na tematy:

 • zasady i przepisy ruchu drogowego,
 • wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie,
 • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
 • psychologiczne aspekty kierowania pojazdem,

2) ćwiczenia praktyczne z hamowania awaryjnego każdego z uczestników.

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierujących. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia można przedstawić osobiście komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przesyła właściwemu komendantowi Policji również dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

Po szkoleniu z ewidencji można usunąć jedynie punkty ze statutem wpisu ostatecznego. Wpis ostateczny w ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem sądu lub prawomocnym mandatem karnym.

Punkty z ewidencji są odliczane według kolejności, począwszy od najwcześniejszego wpisu. 

Adresaci

Kierujący, którym naliczono punkty karne za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

Kryteria

W szkoleniu może uczestniczyć kierujący, który:

 • jest wpisany do ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • w dniu szkolenia ma sprawność fizyczną i psychiczną umożliwiającą kierowanie pojazdem.

Kryteria dla redukcji 6 punktów

 • posiadanie prawa jazdy dłużej niż jeden rok,
 • naliczone nie więcej niż 24 punkty karne,
 • nie uczestniczenie w takim szkoleniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych + czas niezbędny do zaliczenia ćwiczeń praktycznych

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Uwaga

Naliczone punkty za naruszenia przepisów ruchu drogowego usuwane są z ewidencji po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszeniu. Jeżeli w sprawie za naruszenie nałożono grzywnę punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214 (pn – pt, godz. 7.30 – 15.30)
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 2023  w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających  przepisy ruchu drogowego.

Zarządzenie nr 37/19 Dyrektora WORD w Łodzi z dnia 30.12.2019r.

Zarządzenie nr 14/23 Dyrektora WORD w Łodzi z dnia 20.09.2023r. zmieniające zarządzenie nr 37/19.