Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

6 godzin szkolenia

360,00 zł

6 punktów karnych mniej


Dostępne terminy

 • 31.05.2022 (wtorek), godz. 8.00 – 13.15, Skierniewice

 • 04.06.2022 (sobota), godz. 9.00 – 14.15, Sieradz

 • 11.06.2022 (sobota), godz. 8.00 – 13.15, Łódź, Nowy Józefów 52

 • 20.06.2022 (poniedziałek), godz. 14.45 – 20.00, Piotrków Trybunalski

 • 25.06.2022 (sobota), godz. 9.00 – 14.15, Sieradz

 • 30.06.2022 (czwartek), godz. 14.00 – 19.15, Skierniewice

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz prawa jazdy w celu ich okazania

Zapisz sięformularz_on-line

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn – pt, godz. 7.30 – 15.30)

 • Ośrodek w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
 • OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238
 • OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
 • OT w Skierniewicach – 519 498 453

Opłata 

 • 360 zł

Opłatę za szkolenie prosimy wnieść na konto WORD w Łodzi w tytule podając „Szkolenie redukujące punkty karne”.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD
najpóźniej w dniu szkolenia

Cel

Uświadomienie kierowcom skutków niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Szkolenie to 6-godzinny wykład na temat:

 •  przyczyn wypadków drogowych,
 •  prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych,
 •  psychologicznych aspektów zachowań kierowcy

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

Punkty z ewidencji są odliczane według kolejności, począwszy
od najwcześniejszego wpisu

Adresaci

Kierowcy, którym naliczono punkty karne za naruszanie przepisów ruchu drogowego.

Kryteria

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który:

 • posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • ma naliczone nie więcej niż 24 punkty karne,
 • nie uczestniczył w takim szkoleniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Czas trwania

6 godzin lekcyjnych

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214 (pn – pt, godz. 7.30 – 15.30)
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Podstawa prawna

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi  przepisy ruchu drogowego