Projekt organizacji ruchu drogowego

Cel

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi przygotowuje na zlecenie osób prawnych projekty organizacji ruchu drogowego w miejscach remontów, modernizacji lub czasowych wyłączeń z ruchu.

Nasi pracownicy, specjalizujący się w organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, konsultują również powstające lub istniejące projekty organizacji ruchu co do zgodności z przepisami prawa o ruchu drogowym i aktami wykonawczymi.

Cena  

  • uzgadniana indywidualnie (uzależniona od pracochłonności opracowania)

cross-road-425054

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy