Analiza ruchu wózków transportowych w magazynach

– przygotowanie opinii i projektu organizacyjnego

 

Cel

Prawidłowa organizacja transportu wewnątrzzakładowego gwarantuje bezpieczeństwo pracowników i zapewnia sprawne działanie przedsiębiorstwa.
Pomożemy Twojej firmie ten stan osiągnąć, wskazując odpowiednie sposoby funkcjonowania tego obszaru działalności.

W ramach opracowania:

 1. Dokonamy analizy organizacji ruchu pod kątem:
 • sprawności przepływu towarów i osób,
 • wyznaczenia miejsc i zachowań pracowników stwarzających potencjalne zagrożenie,
 • zgodności z przepisami ruchu drogowego i przepisami BHP,
 • prawidłowości oznakowania ciągów komunikacyjnych,
 • przydatności zastosowanych urządzeń (systemów) bezpieczeństwa.
 1. Opracujemy projekt zawierający:
 • propozycje zmian oznakowania poziomego i pionowego ciągów komunikacyjnych oraz zastosowania środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo,
 • określenie zakresu stosowania zasad ruchu drogowego.
 1. Przeszkolimy  pracowników obsługujących urządzenia transportu bliskiego.
 2. Opracujemy broszurę zawierającą najistotniejsze informacje dla pracowników.

Cena  

 • uzgadniana indywidualnie (uzależniona od pracochłonności opracowania)

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 313
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy