Czas pracy kierowcy

Zapraszamy na szkolenie

Tylko 150 zł


Potrzebujesz terminu dla grupy pracowników?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn – pt, w godz. 7.30 – 15.30):
– (42)678 61 11, 
695 141 900


Cel

Zdobycie, rozszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu norm czasu pracy kierowcy. Na szkoleniu zapoznasz się z następującymi zagadnieniami:

regulacje prawne dotyczące stosowania tachografów cyfrowych;
• obowiązki i uprawnienia kierowców;
• stosowanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców;
• obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy i dokumentacji pracowniczej.

Adresaci

• kierowcy zawodowi
• pracownicy firm transportowych

Cena  

  • 150 zł od osoby (za 2 godziny szkolenia)

Czas trwania

Ustalane indywidualnie (według potrzeb osób zainteresowanych).
Termin szkolenia może być dopasowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52
Organizujemy również szkolenia na terenie zakładów pracy (po indywidualnym uzgodnieniu).

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

• Regulacje prawne dotyczące stosowania tachografów cyfrowych
• Obowiązki i uprawnienia kierowców
• Stosowanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
• Obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy i dokumentacji pracowniczej.