W dniu 17 grudnia 2021r. odbędzie się podsumowanie akcji „Bezpieczna jazda w Łódzkiem – senior za kierownicą”

Szkolenie przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi a dedykowane osobom starszym lub w średnim wieku (60+) zamieszkujące teren naszego województwa, które chcą się czuć bezpiecznie kierując swoim samochodem.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestników, poruszających się samodzielnie pojazdami mechanicznymi, poprzez wykazanie ograniczeń w przyczepności kół pojazdów do nawierzchni i pokazanie możliwych reakcji obronnych przy utracie przyczepności oraz zagrożeń przy podstawowych manewrach na drodze. Podsumowanie cyklu szkoleń jest jednodniowe i obejmuje 8 godzin zajęć.

1. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób, które ukończyły 60 rok życia

2. Gdzie się można zapisać?

Zapisu można dokonać w siedzibie WORD w Łodzi lub w Oddziałach Trenowych u pracowników zajmujących się obsługą szkoleń. Np. w Łodzi jest to pokój 214. Zapisu można również dokonać przysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@word.lodz.pl

3. Jakie kryteria musi spełniać kursant?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze zgłoszenie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz posiadanie prawa jazdy. W dniu szkolenia należy mieć sprawność fizyczną i psychiczną umożliwiającą kierowanie pojazdem.

4. Gdzie można znaleźć informacje na temat szkolenia?

Informacja o prowadzeniu bezpłatnych szkoleń z techniki jazdy dla seniorów znajduje się w mediach elektronicznych prowadzonych przez WORD w Łodzi.

Informacje o samym szkoleniu, czyli zasadach naboru i jego przebiegu, można uzyskać u pracowników WORD w Łodzi obsługujących szkolenia. Można je uzyskać osobiście w naszych siedzibach lub telefonicznie. Wszystkie niezbędne informacje o szkoleniu są zamieszczone na stornach internetowych prowadzonych przez WORD w Łodzi w tym na Facebooku.

5. Termin szkolenia.

W grupie szkoleniowej będzie mogło uczestniczyć 15 osób. Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9:00 -17:00. Termin szkolenia 17 grudnia 2021.

Program szkolenia

I. Uroczyste podsumowanie cyklu szkoleń – 0,5 godziny

1. Podsumowanie szkoleń przez organizatora.

2. Opinie uczestników o przydatności i celowości szkoleń.

3. Informacja o promocji Województwa Łódzkiego

II. Szkolenie teoretyczne dla nowej grupy– 2 godziny

1. Droga zatrzymania i droga hamowania pojazdu

2. Stateczność kierunkowa podczas hamowania.

3. Poślizg nadsterowny i poślizg podsterowny, działania obronne kierującego.

4. Siły działające na pojazd podczas ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.

5. Przyczepność ogumienia, znoszenie.

6. Analiza wypadków drogowych i przyczyny ich powstawania.

7. Najważniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego

III. Szkolenie praktyczne dla nowej grupy – 5,5 godziny

1. Czynności związane z przygotowaniem się do jazdy i ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy

a) zajęcie prawidłowej pozycję kierującego w pojeździe

b) sposób ułożenia rąk na kierownicy oraz ustawienie lusterek

c) prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i zagłówków

d) pokaz na symulatorze dachowania i zderzenia.

2. Ćwiczenia pojazdem wyposażonym w troleje –

a) jazda po łuku torem bocznym

b) działanie obronne przy poślizgu tylnej osi.

3. Kierowania pojazdem po wytyczonej trasie (slalomy)

a) operowanie kołem kierownicy

b) operowanie pedałami hamulca i przyspieszenia.

4. Jazda po łuku drogi na śliskiej nawierzchni – płyta poślizgowa pierścieniowa

a) działanie sił bezwładności, prędkość bezpieczna

b) poślizg podsterowny i działania obronne kierowcy

c) hamowanie awaryjne z określeniem prędkości granicznej.

5. Jazda na śliskiej nawierzchni – płyta poślizgowa prostokątna

a) ominięcie przeszkody

b) hamowanie awaryjne

c) hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody

d) poślizg nadsterowny i działania obronne (szarpak).

IV. Jazda w ruchu drogowym

a) zachowanie w pobliżu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów

b) tor jazdy przez skrzyżowanie

c) zmiana pasa ruchu.

Szkolenie jest promocją Województwa Łódzkiego