Szkolenie okresowe

– dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

Szkolenie okresowe zastąpiło dawne kursy na przewóz osób i przewóz rzeczy.

Zapraszamy

600 zł za szkolenie

od 480 zł dla firm


Dostępne terminy

e-learning – w dowolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ( w godz. 8.00-15.00)

Zajęcia praktyczne realizowane są w uzgodnionym terminie (4 godz.) od godz. 15.00-20.00

Potrzebujesz terminu dla grupy pracowników?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn – pt, w godz. 7.30 – 15.30):
– (42) 678 61 11, 
695 141 900


Zapisz sięformularz_on-line

 • Wypełnij formularz zgłoszenia (online) lub
 • Prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia (pdf)
  na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub
 • Skontaktuj się z nami telefonicznie
  (pn-pt, godz. 7.30 – 15.30)
  – (42) 678 61 11, 695 141 900

Cena

 • 600 złprzy zgłoszeniach indywidualnych lub grupowych (do 10 osób)

 • 540 złprzy zgłoszeniach grup powyżej 10 osób

 • 480 złprzy zgłoszeniach grup powyżej 20 osób

Opłata

Opłatę za szkolenie można wnieść przelewem na konto WORD w Łodzi w tytule wpisując „Szkolenie okresowe”.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD w dniu rozpoczęcia szkolenia

Cel

Odświeżenie i uzupełnienie wiedzy kierowców zawodowych z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków, w ramach posiadanych uprawnień.

Szkolenie jest ważne przez 5 lat.

Dla kogo szkolenie okresowe?

Szkolenie skierowane do kierowców, którzy muszą posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej niezbędne do dokonania wpisu do prawa jazdy (kod 95), jeżeli uzyskali wcześniej kwalifikację wstępną lub:

prawo jazdy kategorii D uzyskali w terminie do 10 września 2008 r.
prawo jazdy kategorii C uzyskali w terminie do 10 września 2009r.

Czas trwania

35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

C, C1, C+E, C1+E    lub   D, D1, D+E, D1+E

Kryteria

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

2. wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 251)

  1. Moduły obowiązkowe „Przypomnienie wiadomości” – w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną:

a) szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
b) stosowanie przepisów
c) bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

   1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   2. Czynnik ludzki w przewozie drogowym
   3. Wizerunek firmy – obsługa klientów
   4. Pierwsza pomoc
   5. Ergonomia dla kierowców
   6. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
   7. Krajowy przewóz drogowy
   8. Międzynarodowy przewóz drogowy
   9. Mocowanie ładunku
   10. Przewóz drogowy zwierząt
   11. Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
   12. Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
   13. Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
   14. Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
   15. Przewóz drogowy drewna
   16. Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
   17. Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
   18. Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
   19. Nienormatywne przewozy drogowe

WORD w Łodzi jest wpisany pod numerem 004 Ł do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia na podstawie art. 39g ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zmianami)