Kurs uzupełniający dla instruktorów

w zakresie kategorii C, D lub E prawa jazdy

Zapraszamy

2500 zł dla kat. A

3700 zł dla kat. C lub C+E

Promocja dla dwóch kategorii


Planowane rozpoczęcie kursu: 18 kwietnia 2024 r., godz. 8.30

zadzwoń – (42) 678 61 11, 695 141 900


Cel

Jesteś instruktorem nauki jazdy. Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zdobyć możliwość szkolenia przyszłych kierowców w ramach dodatkowych kategorii prawa jazdy?

Odbądź kurs rozszerzający uprawnienia o wybrane kategorie.

Cena  

  • 2500 zł (dla kat. A)
  • 3700 zł (dla kat. C lub C+E )
  • 6600 zł (dla dwóch kat. C, C+E)
  • 5400 zł (dla kat. D)
  • 7600 zł (dla kat. D łącznie z C lub C+E)

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Czas trwania

– ok. 2 miesięcy, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 6 godzin
  • zajęcia praktyczne

– 85 godzin (dla kat. C prawa jazdy)

– 70 godzin (dla kat. C+E prawa jazdy)

– 80 godzin (dla kat. D prawa jazdy)

– 65 godzin (dla kat. A prawa jazdy)

Kryteria

1. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B,

2. Prawo jazdy odpowiedniej kategorii posiadane przez okres co najmniej 1 roku,

3. Orzeczenia:

a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz
b) o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

4. Informacja z rejestru sądowego potwierdzająca niekaralność za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Uwaga 1 – Pkt. 1 i 2 nie dotyczy uprawnień instruktora kat. A

Uwaga 2 – Pkt 1 uznaje się za spełniony jeżeli:

1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;

2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

  1. Technika i taktyka jazdy
  2. Praktyka instruktorska

Szczegółowy program kursu znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.