Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia

– w zakresie kategorii A, C, D prawa jazdy

Zapraszamy na kurs

Już za 2000 zł

Zdobądź dodatkowe uprawnienia


Planowane rozpoczęcie kursu dla kategorii

zadzwoń – (42) 678 61 11, 695 141 900


Cel

Jesteś egzaminatorem kandydatów na kierowców. Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zdobyć możliwość egzaminowania przyszłych kierowców w ramach dodatkowych kategorii prawa jazdy?

Odbądź kurs rozszerzający uprawnienia o wybrane kategorie.

W czasie zajęć zdobędziesz wiedzę m.in. o:

  • technice i taktyce jazdy;
  • zasadach prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyce zawodu egzaminatora.

Odbędziesz również praktykę egzaminatorską w czasie egzaminów państwowych przeprowadzanych w naszym ośrodku.

Cena  

  • 2000 zł za udział w kursie (dla poszczególnych kategorii prawa jazdy)

Czas trwania

  • 46 godzin zajęć teoretycznych;
  • co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych w tym uczestnictwo w 20 egzaminach praktycznych w charakterze obserwatora;
  • przeprowadzenie 10 egzaminów.

Kryteria

  • posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat;
  • posiadanie danej kategorii prawa jazdy przez okres co najmniej 1 roku.

Miejsce

Zajęcia teoretyczne odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

  1. Nauka podstaw techniki jazdy-technika kierowania i obsługa pojazdu

a) przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,
b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
c) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
d) dynamika i kultura jazdy,
e) zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;

2. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

a) statut ośrodka egzaminowania – rola, funkcje, uprawnienia i obowiązki egzaminatora,
b) zasady:
– funkcjonowania oraz infrastruktura techniczna ośrodka egzaminowania,
– korzystania z systemu teleinformatycznego używanego w ośrodku egzaminowania,
– przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego,
c) planowanie i organizacja pracy,
d) programy szkolenia kandydatów na kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie oraz sposób przeprowadzania egzaminu państwowego,
e) prowadzenie dokumentacji,
f) etyka zawodu egzaminatora,
g) nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

3. Praktyka egzaminatorska

a) zagadnienia związane z organizacją zajęć,

b) dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
– na placu manewrowym,
– w ruchu drogowym,
c) pokaz przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
– na placu manewrowym w zakresie objętym nauczaniem,
– w ruchu drogowym w zakresie objętym nauczaniem,
d) przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
– na placu manewrowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
– w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
e) dziesięciokrotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie objętym nauczaniem
(każdy egzamin przeprowadza się dla osobnego kandydata na kierowcę lub motorniczego przystępującego do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny; kandydat na egzaminatora nie może egzaminować więcej niż 2 kandydatów na kierowców lub motorniczych dziennie),
f) podsumowanie;

4. Technika i taktyka jazdy – nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem – powinny być ujęte zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach