poniedziałek, 25 Październik 2021

Ponowne przedłużenie ważności Zaświadczeń ADR

Polska 9 listopada 2020r. podpisała Umowę wielostronną M330, która przedłuża ważność świadectw szkolenia kierowców (Zaświadczeń ADR) do 28.02.2021 (dla uprawnień, których ważność skończyła się...

Nowe uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w czasie epidemii

W związku z Zarządzeniem  nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji,...

Deregulacje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Pierwsza istotna dla kierowców zmiana wejdzie w życie 4 października 2020r. 3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana...

Ważne zmiany dla kierowców zawodowych od 20.08.2020r.

31 lipca 2020r. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054  ( L 249) które zmieniło ważne dla kierowców zawodowych rozporządzenia:

Zmiany od 16.05.2020r.

W dniu 16 maja 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych...

Wydłużony termin na rejestrację niektórych pojazdów

Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o...

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz.695), wprowadzone zostało...

Ważny komunikat dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wejścia...
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, CPC - WORD w Łodzi

Komunikaty dla kierowców wykonujących transport drogowy

Komunikat I.         Zgodnie z art. 12a  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

W czasie epidemii przedłużona ważność uprawnień

Komunikat dla kierowców, instruktorów, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i kierowców zawodowych. W dniu 18 kwietnia weszła w życie ustawa...

Popularne

Wydarzenia