piątek, 30 września 2022
paliwo wodorowe

Po buspasach również pojazdem napędzanym wodorem

24 grudnia 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz...

Kolejne rozszerzenie uprawnień kat. B prawa jazdy

24 grudnia 2021r wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz...

Warunki techniczne dla hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego (UTO)

2 listopada wchodzą w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ogłoszone w Dz. U. pod pozycją...

Na czas pandemii wydłużono termin na rejestrację lub zgłoszenie do starosty

W dniu 1 lipca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

Kolejne zmiany wynikające z ustawy deregulacyjnej

W dniu 4 czerwca 2021r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzone ustawą deregulacyjnej z dnia 14 sierpnia 2020r....

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym obowiązujące od 1 czerwca 2021

1 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 463), która przynosi min. spore zmiany dla...

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (20.05.2021)

20 maja wchodzą w życie przepisy, które legalizują na drogach hulajnogi elektryczne oraz inne podobne pojazdy i urządzenia. Przepisy przewidziały również szereg ograniczeń związanych z korzystaniem...

Przedłużenie ważności Zaświadczeń ADR po raz trzeci !!!

Polska 9 lutego 2021r. podpisała Umowy wielostronne M333 i M334. Pierwsza przedłuża ważność świadectw szkolenia kierowców (Zaświadczeń ADR) do 01.10.2021...

Zmiany dopuszczalnych obciążeń pojedynczej osi napędowej

13 marca 2021r. wchodzą w życie zmiany w ustawach o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, całkowicie przebudowujące podejście do dopuszczalnych obciążeń...

Ważniejsze dla kierowców zmiany wynikające z ustawy deregulacyjnej (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020r....

I. Brak konieczności posiadania prawa jazdy - zmiana treści art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym W efekcie zmienionej treść pkt...

Popularne

Wydarzenia