W dniu 18 lutego 2024r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (poz. 2487). Tym samym przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. (Dz. U. poz. 629).

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie.

Obowiązek pilotowania pojazdu nienormatywnego pojawia się gdy dla pojazdu jest przekroczona choćby jedna z następujących wielkości:

Wymagana ilość pojazdów Powód nienormatywnościJeden pojazd pilotujący
Dwa pojazdy pilotujące
długość23,00 m30,00 m
szerokość3,20 m3,60 m
wysokość4,50 m4,70 m
rzeczywista masa całkowita60 t80 t

Jeżeli wymagane są dwa pojazdy pilotujące to jeden porusza się z przodu a drugi i z tyłu pojazdu nienormatywnego. Przy kolumnie pojazdów nienormatywnych obowiązuje taka sama zasada – jeden pilot z przodu kolumny a drugi z tyłu kolumny.

Pojazd pilotujący to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. o następujących rodzajach nadwozi: BB (van) AF (wielozadaniowy) lub AG (pick-up). Narzucono również minimalną wysokość takiego pojazdu -1,7 m a wysokość ta nie może wynikać z zamocowanych dodatkowo lamp czy plafonów.

Wprowadzono obowiązkowe oznaczenie nadwozia pojazdu pilotującego:

Przednia maskaBoczne przednie drzwiKlapa tylna lub drzwi tylne

Pasy biało-czerwone z przodu nie są wymagane jeżeli wymiary maski nie pozwalają na jednoczesne umieszczenie pasów i napisu „PILOT”. Sam napis może być w formie lustrzanego odbicia.

Wymagane obowiązkowe wyposażeniem pojazdu wykonującego pilotowanie:

 1. co najmniej dwa światła błyskowe barwy żółtej, umieszczone na dachu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu
 2. światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone na dachu pojazdu;
 3. dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 250 mm do 1500 mm od dolnej krawędzi obudowy światła do powierzchni jezdni, a odległość pomiędzy ich osiami nie może być mniejsza niż 0,6 m, które umożliwiają wysyłanie przerywanego strumienia światła barwy żółtej; mają one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, w tym co najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność radiową spoza pojazdu wykonującego pilotowanie;
 5. urządzenia nagłaśniające;
 6. co najmniej 4 pachołki drogowe U-23 o wysokości nie mniejszej niż 750 mm;
 7. tarcza do zatrzymywania pojazdów;
 8. latarka umożliwiającą wysyłanie światła barwy czerwonej do dawania sygnałów;
 9. wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości nie mniej niż 5 m;
 10. taśma miernicza o zakresie pomiaru nie mniej niż 30 m.

Pojazd wykonujący pilotowanie może być wyposażony w umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz), które powinno być włączane niezależnie od innych świateł.

Uwaga: grafika poglądowa, parametry i warunki techniczne oznaczenia opisane są w rozporządzeniu; źródło-ponadnormatywni.pl

Do obowiązków samego pilota należy:

 1. zapewnianie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na ten przejazd albo warunkami określonymi przez zarządcę drogi dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt:
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przejazdem pojazdu nienormatywnego w czasie przejazdu i postoju;
 3. kierowanie ruchem drogowym w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 4. podejmowanie decyzji o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa oraz zawiadomienie o tym fakcie zarządcę drogi oraz Policję.

Pilot pojazdu nienormatywnego powinien ukończyć szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego i posiadać ważne zaświadczenie potwierdzające jego uprawnienie.