Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Zapraszamy na szkolenie

Tylko 320 zł

Już od 290 zł dla firm


Dostępne terminy

 • 10 kwietnia 2024 r. (środa) – godz. 8.00 – 14.35 – Sieradz

 • 24 kwietnia 2024 r. (środa) – godz. 8.00 – 14.35 – Skierniewice

 • 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) – godz. 8.00 – 14.35 – Łódź

 Potrzebujesz innego terminu dla grupy pracowników?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn. – pt., w godz. 7.30 – 15.30):

 • Ośrodek w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
 • OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238
 • OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
 • OT w Skierniewicach – 519 498 453

Organizujemy również szkolenia na terenie zakładów pracy (po indywidualnym uzgodnieniu).


Zapisz się

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie.


Opłata

 • 320 zł – przy zgłoszeniach indywidualnych lub grup do 10 osób

 • 290 zł – przy zgłoszeniach grup powyżej 10 osób

 • 260 zł – przy zgłoszeniach grup powyżej 20 osób

UWAGA:

Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi najpóźniej w dniu szkolenia, w tytule podając „Kierowanie ruchem drogowym”.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD
najpóźniej w dniu szkolenia

Cel szkolenia

Zdobycie uprawnień i przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kierowaniem ruchem drogowym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Uprawnienia ważne są przez 5 lat.

Adresaci

osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

ratownicy górscy podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

strażnicy leśni lub funkcjonariusze Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

– piloci podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;

osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

umundurowani i odpowiednio oznakowani pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

członkowie zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Czas trwania

8 godzin, w tym:

– zajęcia teoretyczne
– zajęcia praktyczne
– sprawdzian wiedzy

Kryteria

 • ukończone 18 lat

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Organizujemy również szkolenia na terenie zakładów pracy (po indywidualnym uzgodnieniu).

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

 1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.

Omówienie możliwości wystąpienia:

1) różnych reakcji kierujących pojazdami;

2) konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;

3) różnych warunków atmosferycznych, w szczególności niedostatecznej widoczności;

4) różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;

5) unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.

3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem.

1) Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym, oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego;

2) Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem;

3) Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji, dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.

6. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Razem: 8 godzin

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.