Kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów

– w zakresie kategorii A lub B prawa jazdy


                     Planowane rozpoczęcie kursu:

1-sza połowa września 2024 r.

zadzwoń – (42) 678 61 11, 695 141 900


Cel

Chcesz zacząć pracować jako instruktor nauki jazdy?

Bliskie Ci są idee bezpieczeństwa drogowego, chcesz mieć wpływ na kształcenie przyszłych kierowców, widzisz siebie w roli edukatora i eksperta od bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym?

Odbądź kurs dla kandydatów na instruktorów.

cudzyslowKierowca uczy się przez całe życie, ale to pierwsze doświadczenia za kierownicą zapadają na długo w pamięć i procentują w przyszłości.

cudzyslowKształcenie młodych kierowców to szczególna rola. Uczymy jak jeździć, jak być bezpiecznym kierowcą. To również nauka poszanowania wartości jakimi są ludzkie życie i zdrowie.

Cena  

 • 4050 zł za udział w kursie (tylko w zakresie kategorii B)

 • 3850 zł za udział w kursie (tylko w zakresie kategorii A)

 • 5400 zł za udział w kursie (w zakresie kategorii A i B)

 • 4900 zł za udział w kursie (w zakresie kategorii C)

 • 6250 zł za udział w kursie (w zakresie kategorii B i C)

 • 7950 zł za udział w kursie (w zakresie kategorii B, C i C+E)

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Czas trwania

– ok. 5 miesięcy, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 130 godzin
 • zajęcia praktyczne – co najmniej 85 godzin

Kryteria

 1. Prawo jazdy danej kategorii (A lub B) posiadane przez okres co najmniej 2 lat,
 2. Orzeczenia:

a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
b) o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

 1. Informacja z rejestru sądowego potwierdzająca niekaralność za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

4. Co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E – dotyczy kandydatów na instruktorów kat. C, C+E.

Miejsce

Zajęcia teoretyczne odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00 – 20.00.

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

 1. Psychologia
 2. Metodyka nauczania
 3. Prawo o ruchu drogowym
 4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
 5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
 7. Technika i taktyka jazdy
 8. Praktyka instruktorska

Szczegółowy program kursu znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.