Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zapraszamy

500,00 zł

2 dniowy, obligatoryjny kurs reedukacyjny


Terminy szkolenia

 • 26 – 27 kwietnia 2024 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski, BRAK MIEJSC

 • 29 – 30 kwietnia 2024 (godz. 8.00 – 14.30) Łódź, BRAK MIEJSC

 • 09 – 10 maja 2024 (godz. 8.15 – 14.45) Skierniewice

 • 10 – 11 maja 2024 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

 • 10 – 11 maja 2024 (godz. 8.00 – 14.30) Sieradz, BRAK MIEJSC

 • 13 – 14 maja 2024 (godz. 8.00 – 14.30) Łódź

 • 17 – 18 maja 2024 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

 • 17 – 18 maja 2024 (godz. 8.00 – 14.30) Sieradz

 • 23 – 24 maja 2024 (godz. 8.15 – 14.45) Skierniewice

 • 24 – 25 maja 2024 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

Zapisy na szkolenie są dokonywane według kolejności zgłoszeń

Informację o potwierdzeniu zapisu na kurs można uzyskać telefonicznie w Oddziale Szkoleń i BRD WORD:

 • w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
 • w OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238
 • w OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
 • w OT w Skierniewicach – 519 498 453

Zapisz sięformularz_on-line

Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu:

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie.


Czas trwania

2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (8*45 minut) każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Opłata 

 • 500 zł

UWAGA:

 • Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć, w tytule podając „Kurs reedukacyjny – alkohol i narkotyki” oraz nazwisko i imię uczestnika (jeżeli wpłata nie jest dokonywana z konta uczestnika).

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406, Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Wymagane dokumenty

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy okazać w Oddziale BRD i Szkoleń następujące dokumenty:

 • informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny
 • potwierdzenie opłaty
Prosimy o zabranie ze sobą
dowodu osobistego oraz
informacji starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny (nie dotyczy osób, które już okazały ten dokument w Oddziale)

Cel

Uświadomienie kierowcom m.in:
1) skutków wypadków drogowych;
2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały odpowiednie skierowanie od starosty.

Osoby, które otrzymały informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego jest obowiązana przedstawić w staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny (dotyczy osób, które otrzymały decyzję przed 5.12.2021) jest obowiązana do:
1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Wykłady – pierwszy dzień
1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu;
4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

Wykłady – drugi dzień
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności;
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. poz. 2242) oraz z dnia 18 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 1505)

Zarządzenie nr 37/19 Dyrektora WORD w Łodzi z dnia 30.12.2019r.

Zarządzenie nr 14/23 Dyrektora WORD w Łodzi z dnia 20.09.2023r. zmieniające zarządzenie nr 37/19.