Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zapraszamy

500,00 zł

2 dniowy, obligatoryjny kurs reedukacyjny


Terminy szkolenia

 • 25 – 26 maja 2023 ( godz. 8.00 – 14.30) Skierniewice

 • 26 – 27 maja 2023 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski  – BRAK MIEJSC

 • 02 – 03 czerwca 2023 (godz. 8.00 – 14.30) Łódź, ul. Nowy Józefów 52 BRAK MIEJSC

 • 02 – 03 czerwca 2023 (piątek 8.00 – 14.30, sobota 8.00 – 14.30) Sieradz

 • 05 – 06 czerwca 2023 (godz. 8.00 – 14.30) Łódź, ul. Nowy Józefów 52

 • 15 – 16 czerwca 2023 ( godz. 8.00 – 14.30) Skierniewice

 • 16 – 17 czerwca 2023 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

 • 23 – 24 czerwca 2023 (piątek 14.00 – 20.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

 • Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

  Zapisy na szkolenie są dokonywane według kolejności zgłoszeń

  Informację o potwierdzeniu zapisu na kurs można uzyskać telefonicznie w Oddziale Szkoleń i BRD WORD:

  • w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
  • w OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238 (w godzinach 7:30 – 15:30)
  • w OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
  • w OT w Skierniewicach – 519 498 453

  Zapisz sięformularz_on-line

  Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu:

  Następnie dokonaj opłaty za szkolenie.


  Czas trwania

  2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (8*45 minut) każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników.

  Miejsce

  Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

  • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
  • Sieradz, ul. 3 maja 7
  • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

  Opłata 

  • 500 zł

  UWAGA:

  • Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć, w tytule podając „Kurs reedukacyjny – alkohol i narkotyki”.

  Dane do przelewu:

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

  ul. Nowy Józefów 52, 94-406, Łódź

  BGK Oddział Łódź
  02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

  Wymagane dokumenty

  Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy okazać w Oddziale BRD i Szkoleń następujące dokumenty:

  • informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny
  • potwierdzenie opłaty
  Prosimy o zabranie ze sobą
  dowodu osobistego oraz
  informacji starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny (nie dotyczy osób, które już okazały ten dokument w Oddziale)

  Cel

  Uświadomienie kierowcom m.in:
  1) skutków wypadków drogowych;
  2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
  3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

  Adresaci

  Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały odpowiednie skierowanie od starosty.

  Osoby, które otrzymały informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego jest obowiązana przedstawić w staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji.

  Osoba skierowana na kurs reedukacyjny (dotyczy osób, które otrzymały decyzję przed 5.12.2021) jest obowiązana do:
  1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
  2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

  Dowiedz się więcej

  WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
  (42) 678 61 11
  695 141 900
  szkolenia@word.lodz.pl

  Serdecznie zapraszamy


  Program

  Wykłady – pierwszy dzień
  1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu;
  4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

  Wykłady – drugi dzień
  1. Wykład dotyczący odpowiedzialności;
  2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  Podstawa prawna

  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z zm.)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. poz. 2242) oraz z dnia 18 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 1505)Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

Zapisy na szkolenie są dokonywane według kolejności zgłoszeń

Informację o potwierdzeniu zapisu na kurs można uzyskać telefonicznie w Oddziale Szkoleń i BRD WORD:

 • w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900
 • w OT w Piotrkowie Trybunalskim – 693 158 238
 • w OT w Sieradzu – 43 822 62 68 wew. 36
 • w OT w Skierniewicach – 519 498 453

Zapisz sięformularz_on-line

Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu:

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie.


Czas trwania

2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (8*45 minut) każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Opłata 

 • 500 zł

UWAGA:

 • Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć, w tytule podając „Kurs reedukacyjny – alkohol i narkotyki”.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406, Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Wymagane dokumenty

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy okazać w Oddziale BRD i Szkoleń następujące dokumenty:

 • informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny
 • potwierdzenie opłaty
Prosimy o zabranie ze sobą
dowodu osobistego oraz
informacji starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego lub decyzję starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny (nie dotyczy osób, które już okazały ten dokument w Oddziale)

Cel

Uświadomienie kierowcom m.in:
1) skutków wypadków drogowych;
2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały odpowiednie skierowanie od starosty.

Osoby, które otrzymały informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego jest obowiązana przedstawić w staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny (dotyczy osób, które otrzymały decyzję przed 5.12.2021) jest obowiązana do:
1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Wykłady – pierwszy dzień
1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu;
4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

Wykłady – drugi dzień
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności;
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. poz. 2242) oraz z dnia 18 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 1505)