Jakie zasady i przepisy powinien stosować kierowca jadący tunelem, jaka powinna być odległość między samochodami, jak się zachować, gdy dochodzi do awarii lub kolizji w tunelu?

Obiekty takie jak tunel drogowy powstają aby ułatwić kierowcom przejazdy (np. przez  ścisłe centrum miasta)  i najczęściej aby zdecydowanie skrócić drogę. Tunel może również połączyć obszary, których drogą lądową połączyć nie można. Są więc generalnie dobrodziejstwem (niejednokrotnie wręcz wybawieniem) dla kierowców.

Im jest ich więcej tym wygodniejsze jest podróżowanie. Ale czy wygodniejsze oznacza również bezpieczniejsze? Niekoniecznie.

Jadąc w tunelu musimy stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących niekiedy tylko na takich odcinkach dróg. Wszystkie te dodatkowe regulacje wprowadzono aby zapewnić nam akceptowalny poziom bezpieczeństwa.

Co to jest tunel?

Jeśli pojawiają się wątpliwości czy budowla, do której się zbliżamy jest w istocie tunelem (jest tak np. w Łodzi na trasie WZ) to najlepiej rozstrzygnie to odpowiedni znak drogowy. Początek i koniec tunelu oznacza się bowiem znakami informacyjnymi, które powinny być umieszczone nie dalej niż 50 m od omawianego obiektu inżynieryjnego.

Znak D-37
Znak D-37
Znak D-38
Znak D-38

Dla lepszej orientacji kierowców podaje się również długość tunelu. Zrobić to można za pomocą tabliczki (T-1b) zgodnej ze wzorem poniżej, albo  za pomocą napisu, zgodnego ze wzorem na tabliczce, ale naniesionego w dolnej (niebieskiej)  części znaku informacyjnego D-37.

Znak T-1b
Znak T-1b

Tunele mające mniej niż 500 m  długości nie muszą mieć jej podanej. W końcu i tak widać przysłowiowe światełko. Ale jeżeli tunel ma ponad 3 km długości to co 1 km powinniśmy spotkać tabliczkę T-1b, która określi pozostałą do przebycia drogę w tunelu.

Wjazd do tunelu

Wjazd do tunelu może być regulowany sygnalizacją świetlną ogólną lub sygnalizacją dla poszczególnych pasów ruchu. Sygnalizator S-4 umieszczany jest przed wjazdem do tunelu oraz bardzo często, szczególnie w długich tunelach, co pewien dystans.

Znak S-4
Znak S-4

Organizator ruchu, na bieżąco monitorujący tunel, może zamknąć dany pas ruchu całkowicie lub na pewnym odcinku, nadając nad nim sygnał w postaci czerwonego krzyżyka z uwagi np. na remont na pasie lub wypadek czy awarię.

Sygnał zielonej strzałki w dół oznacza możliwość korzystania z danego pasa ruchu. Sygnałami tymi można również regulować ruch na pasach o zmiennych kierunkach ruchu, tym samym dostosowując organizację ruchu w  tunelu do natężeń z przeciwnych kierunków.

Zasady bezpieczeństwa w tunelu

Najważniejsze aby jadąc w tunelu kierowca pamiętał, że:

  • w tunelu nie da się uciec w bok
  • głównym celem, gdy wjeżdżamy do tunelu, jest  znaleźć się na jego drugim końcu

W związku z tym nie wolno nam robić niczego co mogłoby utrudnić sprawny przepływ strugi pojazdów.

Zabronione, z powodów oczywistych, jest więc:

  • zatrzymywanie się
  • cofanie
  • zawracanie

Z pomocą znaków drogowych, organizator ruchu, może wprowadzić w tunelu również zakaz wyprzedzania. Ogólnie to wszystkie manewry wykonywane w tunelu niosą ze sobą dodatkowe potencjalne zagrożenia i każda rozsądna osoba ograniczy je do niezbędnego minimum.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przejazdu zarządca wprowadzić może także ograniczenie prędkości lub zakaz wjazdu do tunelu określonych pojazdów. To ostatnie najczęściej dotyka pojazdów przewożących towary niebezpieczne (tzw. ADR-y).

Odstępy w tunelu

Bardzo istotną regulacją jest wprowadzenie obowiązkowego odstępu między poruszającymi się w tunelu pojazdami. Przepisy drogowe wprowadziły obowiązek dla kierujących aby poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

  • 50 m – jeżeli kierują pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem oraz
  • 80 m – jeżeli kierują zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

W każdym tunelu wymagany odstęp może być również regulowany za pomocą znaku drogowego, który ma oczywiście pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi.

Nikt nie rozumiał tej tabliczki więc zmieniono jej znaczenie. Odstępy  między pojazdami w tunelach. – Usuń Znak

Znak tego typu (zgodnie z Konwencją Wiedeńską), umieszczony na początku tunelu, poda minimalną liczbę metrów jaką należy zachować od poprzedzającego  pojazdu w czasie przejazdu przez tenże tunel.

Ostrzegamy, że przepis ten w Europie jest co raz częściej stosowany i rygorystycznie egzekwowany np. z pomocą monitoringu.

Awaria, kolizja, zator w tunelu

Z przepisów porządkowych obowiązujących w tunelach warto pamiętać, że w razie zatrzymania pojazdu, oczywiście jedynie z przyczyn związanych z przepisami lub warunkami ruchu drogowego (np. zator drogowy lub wypadek) należy zatrzymać się w odległości nie mniejszej niż 5 m od poprzedzającego nas pojazdu. Tabliczka pod znakiem drogowym „tunel” może wprowadzić większą odległość. Odstęp ten będzie miał znaczenie przy ewentualnej ewakuacji ludzi z tunelu lub przejazdu pojazdów służb ratunkowych.

Dobry kierowca w tunelu

Pamiętajmy, że przejazd przez tunel jest tylko małym fragmentem podróży i nic się nie stanie jak przynajmniej w tym czasie kierowca porzuci (ogólnie nie zalecane w czasie kierowania) czynności takie jak palenie papierosów, jedzenie czy rozmowę.

Pełne skupienie kierowcy nad prowadzeniem pojazdu, połączone z obserwacją pozostałych uczestników ruchu i przykładnym trzymaniem obu rąk na kierownicy przydaje się szczególnie w sytuacji, w której każdy błąd to spotkanie ze ścianą.


Zobacz więcej:

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

SZKOLENIA - kierowców, uczestników ruchu drogowego, dla transportu - WORD w Łodzi

DLA FIRM

OFERTA DLA FIRM – projekty, interpretacje przepisów, analizy, szkolenia oraz eventy - WORD w Łodzi

EGZAMIN

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – porady jak zdać egzamin, filmy instruktażowe - WORD w Łodzi