Uwaga kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy przystępujący do egzaminu weryfikacyjnego odbywającego się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi.

WORD w Łodzi zaprasza na jazdy próbne po placu manewrowym pojazdami WORD. Można również odbyć szkolenie w ruchu drogowym w rejonie tras egzaminacyjnych przeprowadzane pojazdami WORD przez egzaminatora.

Zasady wynajmowania infrastruktury i pojazdów WORD lub odbycia szkoleń z doskonalenia techniki jazdy:

Opłata (brutto) za wynajęcie placu manewrowego wraz z pojazdem WORD (1 godzina):

  • dla kat. A prawa jazdy – 140 zł
  • dla kat. B prawa jazdy – 100 zł
  • dla kat. C prawa jazdy – 140 zł
  • dla kat. D prawa jazdy – 180 zł

Opłata za szkolenie z doskonalenia techniki jazdy (w ruchu drogowym lub na placu manewrowym) przeprowadzane pod kierunkiem instruktora techniki jazdy, który jest jednocześnie egzaminatorem WORD w Łodzi (1 godzina):

  • dla kat. A prawa jazdy – 209,10 zł brutto  (170 zł netto + VAT)
  • dla kat. B prawa jazdy – 147,60 zł brutto (120 zł netto + VAT)
  • dla kat. C prawa jazdy – 196,80 zł brutto (160 zł netto + VAT)
  • dla kat. D prawa jazdy – 246 zł  brutto (200zł netto + VAT)

Rezerwacja terminu wynajęcia placu manewrowego wraz z pojazdem WORD lub zajęć z doskonalenia techniki jazdy można dokonać pod nr tel. 42 637 31 84 wew. 2120 lub 42 678 61 11.