Data publikacji: 26.01.2017

W jaki sposób oznakować ładunki wystające poza gabaryty pojazdu, aby nie zagrażać innym i nie narazić się na odpowiedzialność karną?

jak-prawidlowo-oznakowac-przewozony-ladunek-kierowca-sie-szkoli-1

Powyższe zagadnienie reguluje precyzyjnie art. 61 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” informując kierujących, kiedy i jak należy oznakować ładunki.

Tymczasem jadąc drogą publiczną często możemy spotkać pojazd z wystającym poza samochód ładunkiem, który albo w ogóle nie jest oznakowany albo wiszą na nim różne części „garderoby”.

Kiedy kierowca ma obowiązek oznakować ładunek? 

ładunki wystające poza przedni lub boczny obrys pojazdu muszą być oznakowane zawsze;
ładunki wystające poza tylny obrys dopiero wtedy, gdy wystają więcej niż 0,5 m. Nie znaczy to jednak, że kierujący nie może oznakować ładunku, który wystaje mniej niż 0,5 m, jeśli uzna, że poprawi to bezpieczeństwo.

Ile może wystawać ładunek poza obrys pojazdu?

PRZÓD POJAZDU:

ładunki wystające do przodu muszą być tak umieszczone, aby łącznie spełniały dwa warunki:
a) nie więcej niż 0,5 m poza przednią płaszczyznę pojazdu,
b) nie więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

TYŁ POJAZDU:

ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów, w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy. Wyjątek stanowi przewóz drewna długiego, które może wystawać nawet do 5 m poza oś przyczepy kłonicowej.

BOKI POJAZDU:

ładunki wystające z boku pojazdu muszą również łącznie spełnić dwa warunki:
a) nie wystawać więcej niż po 23 cm z każdej strony pojazdu,
b) łączna szerokość pojazdu wraz z ładunkiem nie może być większa niż 2,55 m, a gdy szerokość pojazdu wynosi 2,55 m nie więcej niż 3 m,

Jak oznakować ładunki?

PRZÓD POJAZDU:

– ładunek wystający do przodu pojazdu należy oznakować:
a) chorągiewką barwy pomarańczowej (ustawodawca nie określił jej rozmiarów, ale przez analogię sugeruje się przyjąć tak jak przy innych oznaczeniach minimalny wymiar 50×50 cm) lub,
b) dwoma pasami białymi i dwoma czerwonymi widocznymi z boków i z przodu pojazdu.
Podczas przejazdu w warunkach niedostatecznej widoczności dodatkowo należy umieścić światło białe na najbardziej wystającej do przodu części ładunku,

Jak prawidłowo oznakować przewożony ładunek-Kierowca się szkoli-rys1

Jak prawidłowo oznakować przewożony ładunek-Kierowca się szkoli-rys-2

TYŁ POJAZDU:

– ładunek wystający do tyłu pojazdu oznacza się pasami biało czerwonymi umieszczonymi na tarczy, bryle geometrycznej lub bezpośrednio na ładunku poprzez ich wymalowanie. Pasów tych musi być przynajmniej po dwa z każdego koloru a łączna powierzchnia widziana od tyłu pojazdu nie może być mniejsza niż 1000 cm2 Oznakowanie umieszcza się na końcu ładunku. W okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo, przy najbardziej wystającej do tyłu krawędzi umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe. W przypadku przewozu drewna długiego dopuszcza się zamiast pasów umieszczenie na końcu ładunku chorągiewki lub tarczy w kolorze pomarańczowym.

UWAGA: W przypadku ładunku wystającego z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, kierujący (zachowując ww. warunki) może umieścić chorągiewkę barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50×50 cm, która zastępuje biało czerwone pasy albo stosować oznaczenie ogólne.

BOKI POJAZDU:

– ładunek wystający z boku pojazdu należy oznakować chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, przymocowaną do najbardziej wystającej poza pojazd krawędź ładunku, a w okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo należy umieścić białe światło odblaskowe skierowane do przodu pojazdu i czerwone światło oraz czerwone światło odblaskowe skierowane do tyłu. Światła te nie mogą być umieszczone w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku. Oznakowanie należy powtórzyć umieszczając je z przodu i z tyłu ładunku, jeżeli długość wystającego ładunku mierzona wzdłuż pojazdu przekracza 3 m.

Jak prawidłowo oznakować przewożony ładunek-Kierowca się szkoli-rys-3

Jak prawidłowo oznakować przewożony ładunek-Kierowca się szkoli-rys4

A.K.


Zobacz więcej:

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

SZKOLENIA - kierowców, uczestników ruchu drogowego, dla transportu - WORD w Łodzi

DLA FIRM

OFERTA DLA FIRM – projekty, interpretacje przepisów, analizy, szkolenia oraz eventy - WORD w Łodzi

EGZAMIN

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – porady jak zdać egzamin, filmy instruktażowe - WORD w Łodzi