Minister Infrastruktury znowelizował rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Z dniem 22 października ograniczeniom i zakazom nie podlegają pojazdy używane do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu.

W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 poz. 783). do § 3 ust. 1 pkt 3 (lista włączeń z rozporządzenia) dopisano literę „s” (Dz. U poz. 2167). Poniżej pełna lista włączeń.

§ 3. 1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:

3) pojazdów używanych:

 • a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • b) do przewozu żywych zwierząt,
 • c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 • f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • p) w transporcie kombinowanym,
 • r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • s) do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu;