W dniu 31 stycznia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (poz. 123)

Dotychczas możliwość czasowego wycofania z ruchu (wyrejestrowania) dotyczyła samochodów ciężarowych i przyczep o masie całkowitej do 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów.

Obecnie jeżeli właściciel złoży wniosek, w którym oświadczy, że pojazd wymaga poważnej naprawy elementów konstrukcji nośnej, można wyrejestrować czasowo również samochód osobowy. Czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy można na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu. Nie można będzie powtórzyć wycofania przed upływem 3 lat od zakończenia poprzedniego wycofania z ruchu. Na czas wyrejestrowania nie będzie oczywiście obowiązku ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej. Ponowna rejestracja i dopuszczenie do ruchu będzie wymagało przeprowadzenia badania technicznego. Opłata za czynności administracyjne związane z czasowym wycofaniem z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł i wzrasta o 4 zł za każdy dodatkowy miesiąc.