Najistotniejsza zmiana związana jest z odwróceniem znaczenia znaków oznaczających początek i koniec postoju taksówek

D-19 „początek postoju taksówek”

i D-20 „koniec postoju taksówek”.

w § 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  • 1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce na drodze przeznaczone tylko dla postoju taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych; znak D-19 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 „koniec postoju taksówek”; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje w odległości do 20 m od miejsca jego umieszczenia.
  • 2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się odcinek drogi przeznaczony dla postoju taksówek.”;

Po zmianach przy prawidłowo oznakowanym postoju taksówek kierowca najpierw zobaczy znak D-19 „początek postoju taksówek” i nie będzie można za nim zaparkować, a kolejnym znakiem będzie D-20 „koniec postoju taksówek”, wyznaczający koniec obszaru, w którym nie można zaparkować.

W praktyce koniec postoju będzie jego początkiem i od tego znaku będą ustawiały się oczekujące na klientów taksówki.

Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza niż 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek). Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od miejsca umieszczenia znaku D-19. Tak więc jeśli oprócz znaku D-19 „początek postoju taksówek” kierowca nie zobaczymy znaku D-20 „koniec postoju taksówek”, to musi pamiętać, żeby zostawić 20 metrów, czyli około cztery długości samochodu, zanim zaparkuje własny pojazd.

Zagadką pozostaje jak na nasze oznakowanie będą reagowali goście z innych krajów, gdzie kolejność znaków jest taka jak było i u nas do tej pory. Ten nowy sposób jest wg Ministerstwa Infrastruktury bardziej intuicyjny.

Rozporządzenie wprowadza również nowy wzór znaku D-39 „dopuszczalne prędkości”. Nowa tablica informująca o obowiązujących w Polsce ograniczeniach prędkości stała się konieczna po wprowadzeniu w obszarze zabudowanym ograniczenia do 50 km/h przez całą dobę, a nie tylko w godzinach 5 – 23.

Zmiana rozporządzenia dopuściła również stosowanie na drogowskazach do muzeum, zabytku jako dobra kultury oraz do zabytku przyrody symbolu światowego dziedzictwa „UNESCO” – w sytuacji, w której obiekt turystyczny znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.