W dniu 31 stycznia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (poz. 188)

Opublikowane rozporządzenie reguluje procedury zniesionego obowiązku wymiany tablic po zakupie używanego pojazdu czyli zachowania (na wniosek właściciela pojazdu) dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Można składać obecnie taki wniosek bez względu na adres zamieszkania stron transakcji. Procedura jest możliwa w tylko w przypadku tablic zgodnych z aktualnymi wymogami (wzorami) dla samych tablic rejestracyjnych. Wymagane jest również aby tablice rejestracyjne były utrzymane w należytym stanie i była zachowana ich czytelność. Tablice wymagają tylko legalizacji przez starostę. Przepisy stosuje się również do dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznakowania bagażnika, gdy taka tablica była wydana.