Podziel się

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ONLINE)


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - dostępne terminy (zaznacz wybrane):

Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Zapisy na szkolenie będą dokonywane według kolejności zgłoszeń

Informacja o potwierdzeniu zapisu na kurs będzie udzielana telefonicznie przez Oddział Szkoleń i BRD WORD w Łodzi - 42 678 61 11, 695 141 900


Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Posiadam skierowanie na kurs reedukacyjny wystawione przez: (wymagane)


Oświadczam, że:
  • Zobowiązuję się do wpłaty na konto WORD w Łodzi 400 zł tytułem opłaty za kurs na co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć;
  • Jestem w pełni świadom/a odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń.
Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 


Informujemy, że przesyłane do nas dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi wyłącznie w celu realizacji usług szkoleniowych.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Łodzi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
  • Potwierdzam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach wymienionych w art. 32 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie do dostępu i kontroli przetwarzanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania a także prawie do złożenia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą: ul. Smutna 28, 91-729 Łódź.
Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 Chcę otrzymać 5% zniżki:

Uczestnicząc w szkoleniu i wyrażając zgodę na subskrypcję Newslettera zostajesz naszym stałym klientem i otrzymujesz 5% zniżki na następne szkolenia organizowane przez WORD w Łodzi. Newsletter Kierowca się szkoli to informacje o:

  • ważnych dla kierowców zmianach przepisów
  • atrakcyjnych promocjach, naszych konkursach i ofertach specjalnych

Zapisuję się do Newslettera Kierowca się szkoli i chcę otrzymać zniżkę dla stałych klientów. Akceptuję regulamin Newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez WORD w Łodzi, w szczególności w celu informowania mnie w przyszłości o działaniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz o ofercie Ośrodka.

 
Regulaminy wszystkich naszych promocji oraz Newslettera są dostępne na stronie: http://kierowcasieszkoli.pl/newsletter/
Promocje nie dotyczą szkoleń, których ceny zostały określone ustawowo.Zaznacz, że nie jesteś robotem (filtr antyspamowy):

 Dowiedz się więcej:

Strona szkolenia

Kierowca się szkoli - kurs reedukacyjny alkohol i_narkotyki

Kalendarz szkoleń

Skomentuj

komentarze