FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ONLINE)


Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika (zaznacz wybrane):

Zakres szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu (wymagane)

Oświadczam, że:

Jestem w pełni świadom/a odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń

Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 


Informujemy, że przesyłane do nas dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi wyłącznie w celu realizacji usług szkoleniowych.
Oświadczam, że:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Łodzi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
  • Potwierdzam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach wymienionych w art. 32 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie do dostępu i kontroli przetwarzanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania a także prawie do złożenia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą: ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź.
Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

  

Dowiedz się więcej:

Strona szkolenia

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, CPC - WORD w Łodzi

Kalendarz szkoleń