20 maja wchodzą w życie przepisy, które legalizują na drogach hulajnogi elektryczne oraz inne podobne pojazdy i urządzenia. Przepisy przewidziały również szereg ograniczeń związanych z korzystaniem z tych środków transportu.

Pojawiają się nowe kategoria uczestników ruchu: to osoby korzystające z urządzeń wspomagania ruchu (UWR), urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz hulajnóg elektrycznych, które stanowią odrębny rodzaj pojazdu. Inne małe pojazdy silnikowe zaliczone zostały bowiem do wspomnianych urządzeń transportu osobistego (UTO). Nowe przepisy będą zapewne przyczyną wzmożonego tłoku na drogach dla rowerów, z których legalnie będą korzystać nowi uczestnicy ruchu.

Dla kierowców nowe przepisy oznaczają wzmożoną czujność na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i w strefach zamieszkania. Zmienione zostały zapisy art. 27 traktującego o obowiązkach kierujących przecinających przejazdy lub drogi dla rowerów oraz skręcających i przecinających tor ruchu innych uczestników ruchu.

  • 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.
  • 1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”,
  • 3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.”;

Rozszerzono obowiązek zachowania odstępu -nie mniejszego niż 1 m – przy wyprzedzaniu nowych kategorii uczestników ruchu drogowego. (art. 24 ust 2)

(…)W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

W art. 32 ust. 6 dopisano do rowerów wózki rowerowe i hulajnogi elektryczne, jako pojazdy, których nie wolno rozdzielać jeżeli jadą w kolumnie. Liczba tych dopisanych typów pojazdów w kolumnie, tak jak rowerów, nie może przekroczyć 15.

Co to jest hulajnoga elektryczna i kto może na niej jeździć?

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą ale bez siedzenia lub pedałów. Może nią się poruszać wyłącznie jedna osoba z maksymalną prędkością 20 km/h, a więc wolniej niż przeciętny rowerzysta. Na chodniku hulajnogą można jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Prędkość pieszego nie przekracza 6 km/h. Zamiar skrętu kierujący hulajnogą elektryczną powinien sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką.

Korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest dozwolone na podobnych zasadach jak korzystanie z rowerów, ale nie identyczne. Hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby, które posiadają kartę rowerową lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 oraz T. Ogranicza to grupę użytkowników hulajnóg elektrycznych do osób, które mają co najmniej 10 lat. Osoby, które ukończyły 18 lat, podobnie jak w przypadku rowerów, mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej bez uprawnień.

Dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych, ale wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną i gdzie ją pozostawić?

Podstawowym szlakiem dla hulajnóg elektrycznych jest droga dla rowerów albo pas ruchu da rowerów. Jeśli wzdłuż drogi prowadzi droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów, użytkownik hulajnogi ma obowiązek z nich korzystać. Z jezdni osoba na hulajnodze elektrycznej może korzystać, jeśli nie ma drogi albo pasa dla rowerów. Jest to jednak możliwe tylko, gdy na danej drodze maksymalna dozwolona prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeśli dozwolona prędkość jest wyższa, korzystanie z jezdni jest zabronione. Po chodniku na hulajnodze elektrycznej można jechać, jeśli nie ma drogi albo pasa ruchu dla rowerów, a dozwolona na jezdni prędkość jest wyższa niż 30 km/h. Na chodniku oraz na drodze dla pieszych kierujący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym i nie ma prawa utrudniać im ruchu. Śluzy rowerowe są dostępne również dla kierujących hulajnogami elektrycznymi

Domyślnym miejscem do parkowania hulajnóg elektrycznych mają być wyznaczone obszary (lub stojaki), a jeśli ich nie ma, dozwolone będzie stawianie hulajnóg wzdłuż krawędzi zewnętrznej chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do niej. Należy zachować co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych i nie tamować ich ruchu.

Czego nie wolno kierującemu hulajnogą elektryczną?

Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:

  • przewozić zwierząt, ładunków lub innej osoby;
  • ciągnąć lub holować innych pojazdów;
  • czepiać się innych pojazdów;
  • jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu (nie ma wyjątku jak dla rowerów)
  • jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy.

Ponieważ hulajnoga elektryczna jest pojazdem to art. 45 ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie i zabrania się kierować tym pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innych podobnie działających substancji.

UTO czyli pojazdy elektryczne, ale nie hulajnogi

W przepisach pojawiła się definicja urządzenie transportu osobistego (art. 2 pkt 47c) – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

Chodzi o deskorolki elektryczne, jednokołowce elektryczne i wszelkie inne pojazdy, które mają silnik i pozwalają bez wysiłku przemieszczać się ze znaczącą prędkością – od 20 maja będzie to maksymalnie 20 km/h. Przepisy, które ich dotyczą, z jednym wyjątkiem są analogiczne do przepisów regulujących korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Ten wyjątek to zakaz korzystania z jezdni. Jadąc na UTO, można korzystać z drogi dla rowerów (ale już nie z pasa dla rowerów wydzielonego z jezdni), a także z chodnika, przy ograniczeniach prędkości takich samych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych

Urządzenia wspomagające ruch (UWR)

W art. 2 pkt 18a mamy określone urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. W definicji tej mieszczą się: rolki, wrotki, hulajnoga, deskorolki, itp.

Zgodnie ze zmienioną definicją uczestnika ruchu (Art. 2. pkt 17) osoby, które korzystają z takiego sprzętu nie są pieszymi ale nie są też kierującymi. Stanowią osobną grupę uczestników ruchu drogowego.

Z takiego sprzętu można korzystać bez ograniczeń wiekowych i bez uprawnień. Mając UWR, można jechać po chodniku, po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów ( ale nie po pasie ruchu dla rowerów). Na drodze dla rowerów obowiązuje ich ruch prawostronny. W strefie zamieszkania osoby wykorzystujące UWR korzystają z przywilejów pieszego czyli korzystają z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Jeżeli chce przekroczyć jezdnię, to jest zobowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych. Na przejściach dla pieszych osoby poruszające się UWR mają obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

Osoba poruszająca się przy użyciu UWR jest obowiązana poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa. Omijając lub wymijając zachować bezpieczny odstęp od uczestnika ruchu lub przeszkody. Przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

Osobie poruszającej się przy użyciu UWR zabrania się również poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, czepiania się pojazdów oraz poruszania się tyłem.