Podziel się

Data publikacji: 10.01.2017 r.

KURS REEDUKACYJNY I MŁODY KIEROWCA DOPIERO W 2018 ROKU

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące okresu próbnego i kursu reedukacyjnego, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały przesunięte do 4 czerwca 2018 r.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2001 z 2016 r.) poza przesunięciem w/w terminu, dokonała zmian w obowiązujących już przepisach dotyczących m. in. postępowania z kierowcami którzy kierowali pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz  w przepisach dotyczących zatrzymania praw jazdy np. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/ godz. w obszarze zabudowanym.

SZKOLENIE REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE NADAL AKTUALNEPunkty_karne_kalendarz_szkoleń_WORD w Łodzi

Zgodnie z obecnym stanem prawnym do 03.06.2018 r. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nadal będą organizowały szkolenia dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIACH

Są one skierowane do kierowców, którzy nie mają przekroczonej liczby 24 punktów karnych. Można w nich brać udział raz na pół roku i skutkują one usunięciem 6 (najstarszych) punktów z ewidencji kierowcy. Szkolenie to nie dotyczy kierujących w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Do 2018 roku szkolenia odbywają się więc na dotychczasowych zasadach.

Dowiedz się więcej:

https://kierowcasieszkoli.pl/szkolenie-redukujace-punkty-karne/

Kierowca_sie-szkoli_kurs-reedukacyjny_alkohol_narkotyki-kalendarzKURS REEDUKACYJNY W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Kierowcy, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie są kierowani na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs taki zobowiązany jest odbyć kierowca w wyznaczonym czasie (1 miesiąca) i przedstawić staroście zaświadczenia o jego ukończeniu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu na kurs na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

Nie przedstawienie staroście wymaganego zaświadczenia skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.

Organizatorami kursów reedukacyjnych są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Dowiedz się więcej:

https://kierowcasieszkoli.pl/kurs-reedukacyjny-w-zakresie-problematyki-przeciwalkoholowej-i-przeciwdzialania-narkomanii/

PRZEKRACZANIE  PRĘDKOŚĆ W OBSZARZE ZABUDOWANYM O PONAD 50 KM/H ORAZ PRZEWÓZ OSÓB W LICZBIE PRZEKRACZAJĄCEJ LICZBĘ MIEJSC OKREŚLONĄ W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Podwyższona prędkość nie dla wszystkich, 50 kmOd 1 stycznia 2017 r. za ujawnienie przekroczenia  prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h oraz przewozu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (dla samochodu osobowego i ciężarowego o ponad 2 a dla autobusu o ponad 5), nie uda się już uniknąć konsekwencji w postaci decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Kierowcy podczas zatrzymania często przekonują, że dokument został w domu albo w innej marynarce. Nawet jeśli kierowca nie posiada przy sobie fizycznie prawa jazdy, nie wstrzymuje to już decyzji administracyjnej, którą starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierującego pojazdem, wydaje obecnie na podstawie samej informacji uzyskanej od organu kontroli ruchu drogowego. Zlikwidowano więc lukę prawną.

ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY

Za przekroczenie prędkości w obszarze  zabudowanym o ponad 50 km/h oraz przewóz osób w liczbie przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym prawo jazdy jest zatrzymywane na okres 3 miesięcy.

Kierowca jest wzywany do zwrotu dokumentu do Starostwa. Decyzja ta podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

PRZEDŁUŻENIE ZATRZYMANIA

Jeżeli osoba nadal kieruje pojazdem, po wydaniu decyzji o zatrzymaniu dokumentu, to okres ten jest przedłużany o kolejne 3 miesiące.

COFNIECIE UPRAWNIEŃ

Kolejne kierowanie zakończy się cofnięciem uprawnień, bez możliwości ich przywrócenia.

Pamiętajmy jeszcze o tym, że termin zatrzymania prawa jazdy jest liczony od daty zatrzymania dokumentu przez policjanta lub fizycznego zwrotu dokumentu do Starostwa. Przeciąganie w czasie zwrotu dokumentu faktycznie więc wydłuża okres, w jakim kierowca nie może kierować.

KURS REEDUKACYJNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

kierowca2Przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wejdą w życie 4 czerwca 2018 r.

Kursy takie będą prowadzić wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Realizowane mają być w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych obejmujących głównie zagadnienia dotyczące skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

KTO BĘDZIE KIEROWANY NA KURS

Skierowanie od starosty na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymają kierujący, którzy:

  • przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub
  • w okresie próbnym (2 lata od uzyskania uprawnień) popełnili co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

5 LAT SPECJALNEGO NADZORU

Choć odbycie kursu reedukacyjnego spowoduje skasowanie wszystkich punktów karnych z ewidencji kierowcy to każdy, kto odbył kurs reedukacyjny będzie jednak w okresie następnych 5 lat podlegał specjalnemu nadzorowi.

W przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów karnych w ciągu 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs, starosta cofnie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Według przepisów, które mają wejść w życie 4 czerwca 2018 r. cofnięte w ten sposób uprawnienia nie mogą być przywrócone.

PONOWNA NAUKA W AUTOSZKOLE ORAZ EGZAMIN

W praktyce oznacza to, że ponowne posiadanie uprawnień będzie się wiązało z koniecznością odbycia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu. Kierowcę takiego obowiązywać będą również ograniczenia dwuletniego okresu próbnego.


Zobacz więcej:

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

SZKOLENIA - kierowców, uczestników ruchu drogowego, dla transportu - WORD w Łodzi

DLA FIRM

OFERTA DLA FIRM – projekty, interpretacje przepisów, analizy, szkolenia oraz eventy - WORD w Łodzi

EGZAMIN

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – porady jak zdać egzamin, filmy instruktażowe - WORD w Łodzi

Zainteresował Cię ten artykuł?

Chcesz otrzymywać informacje i aktualności ważne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Z nami będziesz na bieżąco

Możesz zapisać się do Newslettera Kierowca się szkoli oraz polubić nasze kanały społecznościowe. Serdecznie zapraszamy

Newsletter Kierowca się szkoli

Skomentuj

komentarze