Podziel się

Od 22 czerwca 2018 r. obowiązują zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w ustawie o kierujących pojazdami, które pozwalają na odstąpienie od procedury zatrzymania prawa jazdy przez policjanta oraz wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, przez starostę – w sytuacjach ujawnienia naruszeń przepisów polegających na :

  • przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub
  • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (dla samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub w przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – więcej niż 2 a dla autobusu – więcej niż 5) – (art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym)

„…jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, (…) działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.”.

Procedura opisana powyżej obowiązują również w postępowaniach wszczętych ale niezakończonych przed 22 czerwca 2018 r.

Starosta został również zobowiązany podejmować decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy w  terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o zatrzymaniu prawa jazdy, przez organy kontroli ruchu drogowego, w związku z omawianymi naruszeniami.

Skomentuj

komentarze