Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa można znaleźć przykładowe pytania z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

http://mib.gov.pl/2-Jakuzyskacprawojazdy.htm

Odnośniki do pytań znajdują się na samym dole strony, w sekcji „Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy”.