FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ONLINE)


  Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (zaznacz wybrane):

  Imię i nazwisko (wymagane)
  Adres email (wymagane)
  Numer telefonu (wymagane)
  Numer PESEL (wymagane)
  Kategoria prawa jazdy (wymagane)
  Posiadam ważne zaświadczenie ADR
  nietak
  Data ważności zaświadczenia ADR

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej podanych danych osobowych w celach informacyjno-organizacyjnych dotyczących przedmiotowego szkolenia.

  Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)


  Dowiedz się więcej:

  Strona szkolenia

  Kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR - WORD w Łodzi