Podziel się

18 kwietnia 2017 r. w Polsce weszły w życie nowe wymagania ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, dotyczące przewozu drogowego towarów „wrażliwych” (tj. narażonych na wyłudzenia / nielegalny obrót – skutkujące zaniżeniem wpływów podatkowych do budżetu państwa) czyli:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne,
  • paliwa opałowe,
  • oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
  • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
  • alkohol etylowy całkowicie skażony oraz
  • susz tytoniowy
  • oleje i tłuszcze roślinne

Systemem monitorowania nie będą objęte przesyłki towarów wrażliwych, które nie przekraczają 500 kg wagi lub 500 litrów objętości. Wyłączono z niego także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych (np. do 11 litrów dla olejów ropy naftowej).

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych umożliwia utworzony zgodnie z ustawą rejestr zgłoszeń. Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Zgłoszeń, uzupełnień  lub aktualizacji będą dokonywać: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary i przewoźnik.

Przewóz towarów może nastąpić dopiero po otrzymaniu numeru referencyjnego dla każdej przesyłki. Taki numer będzie ważny przez 10 dni od dnia jego nadania

Za niedokonanie uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika, będzie grozić kara pieniężna w wysokości 20 tys. zł. Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do nałożenia takiej kary będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli przewozu towarów.

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez wymaganego numeru referencyjnego (albo dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia tego dokumentu) kierujący będzie podlegać karze grzywny w wysokości od 5 tys. do 7,5 tys. zł.

 

 

Skomentuj

komentarze