Polska 9 lutego 2021r. podpisała Umowy wielostronne M333 i M334.

Pierwsza przedłuża ważność świadectw szkolenia kierowców (Zaświadczeń ADR) do 01.10.2021 (dla uprawnień, których ważność skończyła się lub skończy w okresie od 1.03.2020 do 1.09.2021).

Na tych samych zasadach przedłużona została ważność świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- Umowa wielostronna M334.

Okres naliczania ważności nowego Zaświadczenia ADR lub świadectwa doradcy (5 lat) rozpocznie się jednak z pierwotną datą wygaśnięcie obecnych uprawnień w przypadku przedłużaniu ważności uprawnień.

Umowę do 24 lutego 2021r. podpisały: Niemcy, Grecja, Czechy, San Marino, Słowenia, Irlandia, Słowacja, Norwegia, Szwecja, Polska, Niderlandy, Finlandia, Portugalia, Dania.

Poprzednie Umowy wielostronne M324 i M330 mówiły o zachowaniu ważności uprawnień odpowiednio do końca listopada 2020r. i do końca lutego 2021r