Polska 9 listopada 2020r. podpisała Umowę wielostronną M330, która przedłuża ważność świadectw szkolenia kierowców (Zaświadczeń ADR) do 28.02.2021 (dla uprawnień, których ważność skończyła się lub skończy w okresie od 1.03.2020 do 1.02.2021).

Na tych samych zasadach przedłużona została ważność świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Okres naliczania ważności nowego Zaświadczenia ADR lub świadectwa doradcy (5 lat) rozpocznie się jednak z pierwotną datą wygaśnięcie obecnych uprawnień.

Umowę do 17 grudnia 2020r. podpisały: Irlandia, Słowacja, Francja, Czechy, Słowenia, San Marino, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Grecja, Rumunia, Luksemburg, Belgia, Norwegia, Węgry, Austria, Turcja, Finlandia, Portugalia, Łotwa, Hiszpania, Szwajcaria, Chorwacja, Litwa, Niderlandy, Serbia.

Poprzednia Umowa wielostronna M324 mówiła o zachowaniu ważności uprawnień do końca listopada 2020r.