4 czerwca 2018 r. miały wejść w życie zaostrzone przepisy dotyczące świeżo upieczonych kierowców.

Przepisy dotyczące okresu próbnego nadal jednak nie są stosowane. Do dnia wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych  – umożliwiających  sprawne przekazywanie danych w systemie CEPIK „młodych kierowców” czyli osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B nie obowiązują więc:

  • ograniczenia w podejmowaniu pracy zarobkowej
  • oznaczenie pojazdu „zielonym listkiem”
  • ograniczone prędkości:
    • 50 km/h w obszarze zabudowanym,
    • 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz
    • 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
  • dodatkowe szkolenia w WORD i ODTJ

Co najmniej trzy miesiące przed terminem wdrożenia omawianego pakietu systemu CEPIK- 2, będzie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej stosowny komunikat ministra do spraw informatyzacji. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji przybliżających termin wejścia w życie nowych przepisów.

W przyszłości nowe przepisy obejmą te osoby, które uzyskają prawo jazdy po wejściu w życie nowych regulacji.