Z dniem 4.03.2019 r. ulega zmianie rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia  do kierowania pojazdami. Z dotychczasowego blankietu zginął pkt 8 – „adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy”

Ta długo oczekiwana zmiana rozporządzenia likwiduje obowiązek wymiany prawa jazdy przy zmianie adresu zamieszkania i ponoszenia kosztów takiej wymiany (100,50 zł).

Warto również zaznaczyć, że dokumenty prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami wcześniej obowiązującymi, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają już wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.