1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, dotyczące możliwości wydawania zmniejszonych tablic rejestracyjnych.

Tablice rejestracyjne samochodowe ze względu na rozmiary dzielą się obecnie na:
– jednorzędowe (520mm x 114mm)
– dwurzędowe (305mm x 214mm)
– jednorzędowe zmniejszone (305mm x  114mm).

Na zmniejszonych tablicach rejestracyjnych będzie umieszczony jedynie wyróżnik województwa i wyróżnik danego pojazdu. Nie będą natomiast umieszczane wyróżniki powiatów.

 

Aby uzyskać takie tablice właściciel pojazdu musi złożyć oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablic rejestracyjnych.

Zmiana ucieszy właścicieli pojazdów sprowadzonych z USA i Japonii, którzy mieli ogromne problemy aby umieścić na nich standardowe tablice rejestracyjne.