Z dniem 22 grudnia 2018 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o kierujących
pojazdami, która rozszerza uprawnienia osób posiadających prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.

Do dotychczasowych uprawnień związanych z kierowaniem motocyklami dopisane zostały motocykle trójkołowe (czyli o symetrycznym rozmieszczeniu kół) i to bez ograniczeń mocy tych pojazdów.

Zmiana umożliwi korzystanie z takich motocykli inwalidom, którzy z uwagi na swe ograniczenia nie mogliby zdać egzaminu na kategorię A prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii B na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie obejmowało więc łącznie następujące uprawnienia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, ale jeżeli dopuszczalna masa całkowita zespołu przekracza 3,5 t  to należy zyskać wpis  do prawa jazdy kodu 96- po zdaniu egzaminu praktycznego na kategorię B+E

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki),

e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tych pojazdów i przyczepy lekkiej,

f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.,

g) motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy
kategorii B od co najmniej 3 lat.