Kurs dla osób wykonujących transport drogowy taksówką

Zapraszamy na kurs

Tylko 350 zł

Zostań kierowcą TAXI


10-12.04.2018 r.


 Zapisz sięformularz_on-line

 • Wypełnij formularz zgłoszenia (online) lub
 • Prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia (pdf)
  na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub
 • Skontaktuj się z nami telefonicznie
  (pn-pt, godz. 7.30 – 15.30)
  – 42/678 61 11, 695 141 900

Cena  

 • 350 zł za szkolenie

Opłata

Opłatę za szkolenie można wnieść przelewem na konto WORD w Łodzi w tytule wpisując „Szkolenie TAXI” lub w punkcie kasowym dostępnym w godzinach pracy Ośrodka (gotówkowo, prowizja wynosi 3 zł).

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD
w dniu rozpoczęcia szkolenia

Cel

Przygotowanie i zdobycie uprawnień do wykonywania transportu drogowego taksówką.

W czasie kursu dowiesz się:

 • jak rozpocząć pracę jako taksówkarz w Łodzi;
 • jak prowadzić działalność zgodnie z przepisami prawa miejscowego;
 • poznasz szczegółową topografię miasta Łodzi.

Egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przeprowadza raz w miesiącu komisja egzaminacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi

Czas trwania

20 godzin zajęć teoretycznych

Kryteria

 • posiadanie prawa jazdy (kategoria B)
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
 • brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Program szkolenia w zakresie znajomości topografii miasta Łodzi
oraz przepisów prawa miejscowego.

 1. Zagadnienia z topografii miasta Łodzi;
 2. Przepisy prawa miejscowego;
 3. Przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób i bagażu
  taksówkami osobowymi;
 4. Ceny urzędowe za przewozy taksówkami osobowymi oraz strefy
  taryfowe dla taksówek na obszarze miasta Łodzi;
 5. Dodatkowe oznaczenie identyfikujące taksówkę osobową.

Podstawa prawna

Ustawa o transporcie drogowym
Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi