Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zapraszamy

400,00 zł

2 dniowy, obligatoryjny kurs reedukacyjny


Terminy szkolenia

 • 8 – 9 października 2020 (godz. 8.00 – ok. 14.30) Łódź, ul. Nowy Józefów 52

 • 28 – 29 września 2020 (godz. 8.00 – ok. 14.30) Łódź, ul. Nowy Józefów 52, BRAK MIEJSC

 • 08 – 09 października 2020 (godz. 9.00 – 15.30) Skierniewice

 • 22 – 23 października 2020 (godz. 9.00 – 15.30) Skierniewice

 • 16 – 17 października 2020 (godz. 8.00 – 14.30) Sieradz

 • 09 – 10 października 2020 (piątek 8.00 – 14.30, sobota 8.00 – 14.30) Piotrków Trybunalski

Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

Zapisy na szkolenie są dokonywane według kolejności zgłoszeń

Informację o potwierdzeniu zapisu na kurs można uzyskać telefonicznie w Oddziale Szkoleń i BRD WORD w Łodzi – 42 678 61 11, 695 141 900


Zapisz sięformularz_on-line

Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wypełnij formularz zgłoszenia (online) lub
 • Prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia (pdf)
  na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub
 • Zapisz się bezpośrednio w Oddziale Szkoleń i BRD – WORD w Łodzi,
  ul. Nowy Józefów 52, pokój 214 (pn-pt, godz. 7.30 – 15.30)
  – 42/678 61 11, 695 141 900

Następnie dokonaj opłaty za szkolenie.


Czas trwania

2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (8*45 minut) każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52 oraz w oddziałach terenowych:

 • Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Sieradz, ul. 3 maja 7
 • Skierniewice, ul. Stanisława Kaczyńskiego 7

Opłata 

 • 400 zł

UWAGA:

 • Opłatę za kurs należy wnieść na konto WORD w Łodzi na co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć, w tytule podając „Kurs reedukacyjny – alkohol i narkotyki”.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406, Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Wymagane dokumenty

W dniu rozpoczęcia kursu należy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD następujące dokumenty:

 • kopia skierowania
 • potwierdzenie opłaty
Prosimy o zabranie ze sobą skierowania na szkolenie
oraz dowodu osobistego

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami telefonicznie (pn – pt, w godz. 7.30 – 15.30):
– (42) 678 61 11, 
695 141 900

Cel

Uświadomienie kierowcom m.in:
1) skutków wypadków drogowych;
2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały odpowiednie skierowanie od starosty.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do:
1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Wykłady – pierwszy dzień
1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu;
4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

Wykłady – drugi dzień
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności;
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9)