Kurs dla kierowców wózków widłowych i innych wózków jezdniowych

 

Zapraszamy na kurs

Tylko 400 zł

Zostań kierowcą WÓZKA WIDŁOWEGO


Potrzebujesz terminu dla grupy pracowników?

Skontaktuj się z nami telefonicznie (pn – pt, w godz. 7.30 – 15.30):
– (42)678 61 11, 
695 141 900


Cel

Zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz do wymiany butli gazowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować Państwa do pracy z wózkiem jezdniowym, jak i do zaliczenia egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. W tym celu od 2011 r. realizujemy autorski program kursu, który został zatwierdzony przez UDT (NUP/03/2011).

Uzyskując wynik pozytywny z egzaminu, otrzymujecie Państwo uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy wózka widłowego kategorii II-WJO, które są honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Nasi klienci docenili wykorzystywane przez nas metody szkoleniowe, gdyż oszczędzają ich czas (kurs realizujemy w 34 godziny), a przede wszystkim są skuteczne, co potwierdzają wyniki egzaminów.

Cena  

 • 400 zł za kurs

Czas trwania

34 godziny, w tym:
• wykłady – 24 godziny
• praktyka – 10 godzin
• egzamin przeprowadzany przez UDT (część teoretyczna i praktyczna)

Kryteria

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul.Nowy Józefów 52.
Organizujemy również kursy na terenie zakładów pracy (po indywidualnym uzgodnieniu).

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu;
 2. Wiadomości z zakresu ustawy o Dozorze Technicznym i innych obowiązujących aktach prawnych;
 3. Klasyfikacja wózków jezdniowych, w tym podlegające dozorowi technicznemu;
 4. Wielkości znamionowe wózków i ich własności użytkowe;
 5. Stateczność wózków jezdniowych;
 6. Budowa wózków jezdniowych;
 7. Dodatkowy osprzęt wózków, jego budowa i zastosowanie;
 8. Podstawowe wiadomości o gazach technicznych i ich przechowywaniu;
 9. Instalacja gazowa w wózkach;
 10. Wymiana butli gazowych;
 11. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych;
 12. Obsługa wózków jezdniowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy;
 13. Manewrowanie wózkiem – praktyczna nauka obsługi wózka;
 14. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
 15. BHP przy obsłudze urządzeń;
 16. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa o dozorze technicznym
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu