Podziel się

Data publikacji: 12.01.2017 r.

OKRESOWE OGRANICZENIA ORAZ ZAKAZ RUCHU NA DROGACH

POBIERZ KALENDARZ

KOGO DOTYCZĄ?

Na obszarze całego kraju obowiązuje okresowe ograniczenie oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) w następujących terminach:

1) od godziny 8.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy (16 kwietnia 2017 r.),
c) drugi dzień Wielkiej Nocy (17 kwietnia 2017 r.),
d) 1 maja – Święto Państwowe,
e) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek (4 czerwca 2017 r.),
g) dzień Bożego Ciała (15 czerwca 2017 r.),
h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) od godziny 18.00 do godziny 22.00 w dzień poprzedzający dzień określony w punkcie 1 lit. b–j, czyli:

● 15 kwietnia 2017 r.
● 30 kwietnia 2017 r.
● 2 maja 2017 r.
● 3 czerwca 2017 r.
● 14 czerwca 2017 r.
● 14 sierpnia 2017 r.
● 1 listopada – Wszystkich Świętych,
● 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

3) od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r., czyli w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem punktu 1 lit. h:

● od godziny 18.00 do godziny 22.00 w piątek,
● od godziny 8.00 do godziny 14.00 w sobotę,
● od godziny 8.00 do godziny 22.00 w niedzielę.

POBIERZ KALENDARZ

KOGO NIE DOTYCZĄ OGRANICZENIA I ZAKAZ RUCHU

Pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton i spełniających następujące kryteria:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:
● akcjach ratowniczych,
● akcjach humanitarnych,
● usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
● usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych (dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku):
● przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
● do przewozu żywych zwierząt,
● dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
● dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
● do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
● do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
● do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
● do przewozu lekarstw i środków medycznych,
● do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
● w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
● do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
● do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej (wykaz tych artykułów  – patrz niżej)
● do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
● do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
● do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
● w transporcie kombinowanym,
● dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYKAZ ARTYKUŁÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

● Mięso i podroby jadalne
● Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne
● Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody
● Jaja ptasie i masy jajeczne
● Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana
● Warzywa i grzyby świeże i mrożone
● Owoce świeże i mrożone
● Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych
● Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe
● Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
● Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców
● Cukry i wyroby cukiernicze
● Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze
● Napoje bezalkoholowe
● Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt
● Buraki cukrowe
● Ziemniaki
● Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego
● Podłoże uprawowe pieczarek


Źródło:

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z roku 2013, poz. 839)


Zobacz więcej:

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

SZKOLENIA - kierowców, uczestników ruchu drogowego, dla transportu - WORD w Łodzi

DLA FIRM

OFERTA DLA FIRM – projekty, interpretacje przepisów, analizy, szkolenia oraz eventy - WORD w Łodzi

EGZAMIN

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – porady jak zdać egzamin, filmy instruktażowe - WORD w Łodzi

Zainteresował Cię ten artykuł?

Chcesz otrzymywać informacje i aktualności ważne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Z nami będziesz na bieżąco

Możesz zapisać się do Newslettera Kierowca się szkoli oraz polubić nasze kanały społecznościowe. Serdecznie zapraszamy

Newsletter Kierowca się szkoli

Skomentuj

komentarze