Podziel się

Od 3 września 2018 obowiązują nowe regulacje dotyczące podejmowania i wykonywania przewozu drogowego.

W ustawie o transporcie drogowym zmianie uległy m. in.  tabele odnoszące się do popełnionych wykroczeń i wysokości nakładanych kar.

Pełną informację można znaleźć na stronie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001481/O/D20181481.pdf