13 maja 2016 r. odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau.

Do eliminacji zakwalifikowały się 22 drużyny reprezentujące szkoły podstawowe oraz 22 drużyny gimnazjalne z województwa łódzkiego.

Ogólnopolski Turniej BRD-2016 (42)

O godzinie 10.00 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu miała miejsce uroczystość otwarcia, a następnie odprawa organizacyjna z omówieniem zasad regulaminowych turnieju.

Turniej (1)Uczestnicy musieli pokonać tor przeszkód, a także wykonać zadania w Miasteczku Ruchu Drogowego, wypełnić test ze znajomości i zastosowania przepisów oraz wykazać się umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Turniej 5 (3)

Zmagania uczestników obserwowali w tym roku zarówno organizatorzy, jak i przedstawiciele m.in.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatu Sieradzkiego, Władz miasta Sieradza, Dyrektorzy wszystkich WORD-ów województwa łódzkiego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a także Prezes Polskiego Związku Motorowego oraz Ratownicy medyczni z Bełchatowa.

Ogólnopolski Turniej BRD-2016 (41)

Trzy najlepsze drużyny:
w kategorii  – Szkoły Podstawowe
  • SP nr 1 w Koluszkach
  • SP nr 64 w Łodzi
  • SP nr 2 w Sulejowie

wyniki SP – pdf

w kategorii  – Gimnazja

  • Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
  • Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach
  • Gimnazjum w Szydłowie

wyniki gimnazja – pdf

Zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy, umiejętności oraz wspaniałej rywalizacji.

Ogólnopolski Turniej BRD-2016 (39)
Fundatorami nagród były Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski i Skierniewice).
 turniej
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,
5. inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju oraz reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym.