Podziel się

W naszym mieście przybyło w ostatnich latach wiele ścieżek rowerowych. Ruch na nich panujący rośnie analogicznie do popularności tego ekologicznego i ekonomicznego środka transportu.

Pamiętajmy jednak, że rowerzyści są jednymi z niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kwestia ich bezpieczeństwa, nie tylko na drogach wyznaczonych dla ruchu rowerowego, jest nadal wyzwaniem.

W 2015 roku rowerzyści w Polsce uczestniczyli w 4634 wypadkach drogowych, w których zginęły 303 osoby. Wśród ofiar największą grupę stanowili oni sami – 300 zabitych oraz 4 111 rannych. 3

W mediach pojawiły się ostatnio informacje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa wprowadzenie zmian, które mają na celu zmniejszenie liczby wypadków wśród rowerzystów. 2

Jedną z koncepcji jest obowiązek posiadania karty rowerowej dla osób nie mających prawa jazdy, a poruszających się na rowerze. Ma to zagwarantować zwiększenie świadomości zagrożeń i znajomości przepisów ruchu drogowego wśród tej grupy użytkowników dróg. 2

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, Minister Andrzej Adamczyk chce użyć wszelkich dostępnych narzędzi prawnych i edukacyjnych aby wszyscy rowerzyści znali i stosowali przepisy ruchu drogowego. Założyć można, że dziś taką wiedzę mają przede wszystkim osoby posiadające prawo jazdy, a brak jej rowerzystom nie mającym uprawnień do kierowania pojazdami. 2

Wprowadzenie obowiązkowej karty rowerowej jest dodatkowo jedną z rekomendacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w najbliższym czasie ma przyjąć rząd. Rozważane są także inne pomysły, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów (m.in. wprowadzenie dla dzieci i młodzieży obowiązku jazdy na rowerze w kasku, zniesienie przepisów pozwalających rowerzystom w określonych przypadkach na jazdę w tzw. szyku towarzyskim, czyli obok siebie). 1

Powyższe rekomendacje dotyczą zmian obowiązujących przepisów, jak również zmian w świadomości uczestników ruchu drogowego na poziomie edukacji szkolnej. Ministerstwo szykuje m.in.  „Krajowy program budowy spójnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Polsce”, który mógłby być finansowany ze środków unijnych. 1

bike-691655

Dla kogo karta rowerowa jest obowiązkowa? – aktualne przepisy

Według obecnego stanu prawnego obowiązek posiadania karty rowerowej mają dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia. Uczniowie szkół podstawowych odbywają szkolenie w ramach przedmiotu technika, a dla pozostałych uczniów są organizowane szkolenia zakończone egzaminem weryfikującym niezbędne do kierowania rowerem umiejętności.

Karta rowerowa jest wydawana uczniowi szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Dla dzieci spoza szkoły podstawowej dokument ten może być wystawiony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców spełniający dodatkowe wymagania.

Nasza edukacja komunikacyjna nie musi i nie powinna kończyć się na etapie szkoły. Zachęcamy wszystkich dorosłych rowerzystów do poznawania aktualnych przepisów i zwiększania wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych rowerzystów.

Dowiedz się więcej:

https://kierowcasieszkoli.pl/szkolenie-dla-rowerzystow/

podrecznik_rowerzysty

Źródło:

  1. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/517385,rower-karta-rowerowa-wypadek-policja-prawo-przepisy-gzamin-pieniadze-cyklisci-rowerzysci-zmiana-przepisow.html
  2. http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/51710,,mib-karta-rowerowa-jedna-z-propozycji-poprawiajacych-bezpieczenstwo-na-drogach-%28komunikat%29
  3. http://www.statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Zainteresował Cię ten artykuł?

Chcesz otrzymywać informacje i aktualności ważne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Z nami będziesz na bieżąco

Możesz zapisać się do Newslettera Kierowca się szkoli oraz polubić nasze kanały społecznościowe. Serdecznie zapraszamy

Skomentuj

komentarze